کد خبر : 43735

قیمت پلیمرهای آمریکایی در ترکیه همچنان ارزان تر از محموله های ایرانی است؛

پتروتحلیل- قیمت پلی اتیلن ها همچنان در بازار ترکیه و در هفته جاری روندی نزولی داشت، به طوری که قیمت ها از مبدا آمریکا باز هم باکاهش بیشتری نسبت به محموله های ایرانی توسط نشریه آیسیس اعلام شد و همچنان محموله های آمریکایی به مقصد ترکیه باقیمتهایی ارزان تر از ایران حمل می شوند.

به گزارش "پتروتحلیل"، ختلاف قیمت پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین فیلم آمریکایی و ایرانی به مقصد ترکیه ٤٠ دلار است. بهاین ترتیب همچنان پتروشیمی های ایرانی باید برای رقابت با محموله های آمریکایی قیمت های خود را کاهش دهند. قیمت پلی اتیلن سبکخطی آمریکا به مقصد ترکیه در هفته جاری ١٠ دلار دیگر افت کرد و به ٧٥٠ تا ٧٧٠ دلار در هر تن CFR ترکیه رسید، حال آنکه محمولههای ایرانی با قیمتهای هفته گذشته یعنی ٨١٠ تا ٨٢٠ دلار در هرتن CPT ترکیه ارزش گذاری شدند. همچنین قیمت پلی اتیلن سنگینبادی آمریکا هم ٢٠ دلار افت کرد و به ٧٥٠ تا ٧٧٠ دلار در هر تن CFR ترکیه رسید، محموله های ایرانی هم در محدوده ٨٢٠ تا ٨٥٠دلار در هر تن CPT ترکیه قیمت گذاری شدند تا همچنان ٣٠ دلار اختلاف قیمت بین محموله های آمریکایی و ایرانی به مقصد ترکیهباشد. 

کارشناسان بازار با اشاره به اختلاف قیمت محموله های پلی اتیلنی آمریکا و ایران به مقصد ترکیه معتقدند؛ اگر پتروشیمی های ایرانیبخواهند محموله های خود را به بازار ترکیه بفروشند، باید ملاک قیمت گذاری را آیسیس آمریکا قرار دهند و با توجه به نوع گرید مثبت ۲۵دلار آفر بدهند و به این ترتیب آیسیس ایران در حال حاضر برای پتروشیمی های ایرانی کاربردی ندارد.

البته محموله های پتروشیمی های ایرانی در شرق ترکیه مانند کونیا و آنکارا و... که به ایران نزدیک است را می توان به دلیل امکان حملزمینی حدودا ٤٥ دلار در هر تن گران تر از محموله های آمریکایی قیمت گذاری شده توسط آیسیس فروخت.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار