کد خبر : 43238

کاوه متانول از آوریل هر پنج هفته 40 تن متانول به ساحل غربی هند صادر کرده است؛

پتروتحلیل- باتوجه به عدم ممانعت از تراکنش های مالی برای شرکت های ایرانی، پیش بینی می شود متانول ایران به سبب سود بیشتر نسبت به محموله های چینی، بازار هند را تصاحب کنند.

به گزارش «پتروتحلیل»، به نقل از پلاتس، کاوه متانول از زمان آغاز فعالیت در ماه فوریه 55 تا 60 درصد از ظرفیت 2/3 میلیون تنی خود در سال را فعال کرده است.

این تولیدکننده از ماه آوریل، در هر پنج هفته در حدود 40 تن متانول به ساحل غربی هند فرستاده که کاهش تولید در باقی مناطق غرب آسیا را جبران کرده است.

دو واحد تولیدی پتروشیمی زاگرس با ظرفیت 1/65 میلیون تن در سال، بجز یک برهه کوتاه در ماه مارس که با مشکلات فنی روبرو شد، 80 تا 90 درصد از ظرفیت خود را فعال کرده و بطور مداوم به هند و چین صادرات انجام می دهد.

در زمانی که آسیا با وضعیت ضعیف تقاضا در بازار صنایع پایین دستی دست به گریبان است، با فعال شدن ظرفیت 1/65 میلیون تنی کیمیای پارس و پتروشیمی بوشهر در سه ماهه چهارم عرضه بیشتر نیز خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار