کد خبر : 43144

کاهش ماه به ماه و افزایش سال به سال واردات پلیمر چین در ماه می؛

پتروتحلیل- بر اساس اطلاعات آمار واردات واردات پلیمر چین در ماه می نسبت به ماه گذشته 3/1 درصد کاهش یافت و به 2،164،732 تن رسید. با وجود این، در مقایسه با ماه می سال 2018 به میزان 2/6 درصد رشد داشت.

به گزارش "پتروتحلیل"، پنج صادرکننده‌ی برتر پلیمر به چین در ماه می عربستان سعودی (344،926 تن)، ایران (256،587 تن)، کره‌ی جنوبی (221،907 تن)، تایوان (215،846 تن)، سنگاپور (152،67 تن) بوده‌اند.

پلی اتیلن سنگین 

درخصوص آمار مربوط به هر محصول باید به اطلاع برسانیم، میزان واردات پلی اتیلن سنگین چین در ماه می نسبت به ماه گذشته حدود 4 درصد کاهش یافت و معادل 674،997 تن گزارش شد. نسبت به سال گذشته نیز 10 درصد افزایش نشان داد. عربستان سعودی با 162،000 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی پلی اتیلن سنگین به چین بود و ایران (144،000 تن) در رده‌ی بعدی قرار داشت.

پلی اتیلن سبک خطی 

واردات پلی اتیلن سبک خطی چین در ماه می، نسبت به ماه گذشته 4 درصد کاهش داشت و معادل 434،256 تن گزارش شد. و ارقام آن نسبت به ماه مشابه سال 2018 نیز عمدتاً بدون تغییر بود. عربستان سعودی با 108،000 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ به چین بود و سنگاپور (64،239 تن) و تایلند (55،196 تن) در رده‌های بعدی بودند.

پلی اتیلن سبک 

واردات پلی اتیلن سبک در ماه می در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نیز افزایشی 4 درصدی از خود نشان داد و به 309،682 تن رسید. نسبت به ماه گذشته نیز بدون تغییر بود. ایران با 75،474 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی پلی اتیلن سبک به چین بود و آمریکا (40،043 تن) و عربستان (31،195 تن) در رده‌های بعدی قرار داشتند.

هموپلیمر پلی پروپیلن 

میزان واردات هموپلیمر پلی پروپیلن در ماه می 11 درصد کاهش سال به سال داشته و در مقایسه‌ی ماه به ماه 8 درصد کاهش داشت و معادل 260،682 تن گزارش شد. کره‌ی جنوبی با 55،391 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی هموپلیمر پلی پروپیلن‌ به چین بود و عربستان سعودی (34،539 تن) و سنگاپور (33،431 تن) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

پروپیلن کوپلیمر 

میزان واردات پروپیلن کوپلیمر در ماه ژانویه نسبت به سال گذشته 15 درصد بالا آمد اما در مقایسه‌ی ماه به ماه با 8 درصد کاهش معادل 128،005 تن گزارش شد. تایوان با 34،841 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ به چین بود و سنگاپور (29،195 تن) و کره‌ی جنوبی (16،962 تن) در رده‌های بعدی قرار داشتند.

پی وی سی 

واردات پی وی سی چین در ماه می حدوداً 20 درصد نسبت به سال گذشته بالا رفت و معادل 60،953 تن گزارش شد و نسبت به ماه گذشته 6/8 درصد افزایش داشت. آمریکا با 23،625 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی پی وی سی به چین بود و پس از آن تایوان (22،093 تن) و تایلند (4،873 تن) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

پلی استایرن 

واردات پلی استایرن در ماه می نسبت به سال گذشته 15 درصد کاهش و نسبت به ماه گذشته 18 درصد افزایش داشت و معادل 70،688 تن گزارش شد. تایوان با 22،902 تن صادرات، برترین صادرکننده‌ی پلی استایرن به چین بود و پس از آن سنگاپور (9،144 تن) و کره‌ی جنوبی (8،080 تن) در رده‌های بعدی قرار داشتند.

آکریلونیتریل بوتادین استایرن 

واردات آکریلونیتریل بوتادین استایرن چین در ماه می، نسبت به سال گذشته حدود 11 درصد کاهش داشت و معادل 147،872 تن گزارش شد. نسبت به ماه گذشته نیز عمدتاً بدون تغییر باقی ماند. تایوان با 71،775 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی آکریلونیتریل بوتادین استایرن‌ به چین بود و کره‌ی جنوبی (43،083 تن) در رده‌ی بعدی قرار داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار