کد خبر : 42745

پتروشیمی تبریز، اولین و تنها پتروشیمی سبز ایران؛

A8326C6F-2BAA-4A3B-9B24-38679F7B2A80پتروتحلیل-پروژه های زیست محیطی پروژه های VOC، عملیات سویل RTO در سیستم تصفیه خانه مرکزی، ترخیص کاورهای پوشش گذاری حوضچه های بازیافت سیستم RTO، نصب هودهای حوضچه های اس اس تی در پتروشیمی تبریز با پیشرفت چشمگیری روبه رو است.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی تبریز پروژه های  VOC بخش کارهای مهندسی و تدارکات پیشرفت چشمگیری در پتروشیمی تبریز داشته است.

اغلب تجهیزات پروژه نظیر پکیج RTO، پوشش های آلومینیومی، فن ها و شبکۀ جمع آوری؛ گازها توسط پیمانکار پروژه تأمین و یا در حال ساخت می باشند. بخشی از تجهیزات مذکور نظیر پوشش های آلومینیومی به ایران حمل گردیده و بخش دیگری از آنها در حال بازرسی و حمل می باشند. پیش بینی می شود کلیۀ تجهیزات تا اوایل خرداد ماه ١٣٩٨ بطور کامل به ایران انتقال یابند.

در همین حال بخش کارهای نصب و ساختمان نیز در حال پیشرفت است.

عملیات سیویل شامل خاکبرداری، بتن ریزی مِگر، بُرش آرماتور، جاگذاری آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی اصلی پاشنۀ فونداسیون اصلی پکیج RTO پروژۀ VOC انجام شده، همچنین برش و خَم کاری آرماتور کلیۀ پایۀ ساپورت های لوله کشی سیستم VOC (تعداد 52 عدد پایه)و جاگذاری و قالب بندی و بتن ریزی پاشنۀ فونداسیون های ساپورت لوله کشی به تعداد 30 عدد انجام یافته و خاکبرداری برای 45 پایه نیز انجام شده است.  

بر اساس روند فعلی کارهای باقیماندۀ سیویل در اردیبهشت ماه به پایان می رسد و متعاقب آن کارهای سازه و نصب تجهیزات و پوشش گذاری انجام خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار