کد خبر : 42505

واردات پلیمر چین رکورد تازه‌ای در ژانویه به ثبت رساند؛

پنج صادرکننده‌ی برتر پلیمر به چین در ماه ژانویه عربستان سعودی (431،225 تن)، کره‌ی جنوبی (254،357 تن)، تایوان (237،051 تن)، سنگاپور (190،422 تن) و امارات متحده‌ی عربی (170،640 تن) بوده‌اند

پتروتحلیل- میزان واردات پلیمر چین در ماه ژانویه به حدود 2/1 میلیون تن رسیده است که از سال 2001 تاکنون یک رکورد ماهیانه محسوب می‌شود.

به گزارش «پتروتحلیل»، میزان کل واردات ماه ژانویه نسبت به سال گذشته (سال به سال) 6 درصد رشد داشته اما در مقایسه با ماه دسامبر سال 2018 جهشی 20 درصدی ثبت کرده است.

پنج صادرکننده‌ی برتر پلیمر به چین در ماه ژانویه عربستان سعودی (431،225 تن)، کره‌ی جنوبی (254،357 تن)، تایوان (237،051 تن)، سنگاپور (190،422 تن) و امارات متحده‌ی عربی (170،640 تن) بوده‌اند.

پلی اتیلن سنگین

چین در ماه ژانویه 657،698 تن پلی اتیلن سنگین وارد کرد که نسبت به ماه پیش از آن22.3 درصد افزایش داشته است. در مقایسه با ماه ژانویه سال 2018، واردات پلی اتیلن سنگین 1/4درصد کاهش داشته است.

عربستان سعودی با 203،321 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی پلی اتیلن سنگین به چین بود و پس از آن امارات متحده‌ی عربی (80،236 تن) و کره‌ی جنوبی (67،306 تن) در رده‌های بعدی بودند.

پلی اتیلن سبک خطی

واردات پلی اتیلن سبک خطی این کشور در ماه ژانویه افزایش‌های سال به سال و ماه به ماه، به ترتیب، 31 و 21 درصدی داشت و به 473،522 تن، یعن بالاترین میزان واردات در ماه ژانویه، رسید.

عربستان سعودی با 118،583 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ به چین بود و پس از آن سنگاپور (107،609 تن) و هند (53،249 تن) در رده‌های بعدی بودند.

پلی اتیلن سبک

واردات پلی اتیلن سبک در ماه ژانویه 1/3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و به 263،539 تن رسید. نسبت به ماه گذشته نیز 15 درصد افزایش نشان داد.

عربستان سعودی با 51،098 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی پلی اتیلن سبک به چین بود و پس از آن قطر (33،799 تن) و ایران (33،352 تن) در رده‌های بعدی قرار داشتند.

هموپلیمر پلی پروپیلن

واردات هموپلیمر پلی پروپیلن نیز شاهد افزایش سال به سال 3/5 درصدی بود ودر ماه ژانویه به 309،838 تن رسید. در مقایسه با ماه گذشته نیز افزایشی 17 درصدی از خود نشان داد.

کره‌ی جنوبی با 78،119 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی هموپلیمر پلی پروپیلن‌ به چین بود و پس از آن عربستان سعودی (40،038 تن) و سنگاپور (27،639 تن) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

پروپیلن کوپلیمر

میزان واردات پروپیلن کوپلیمر در ماه ژانویه نسبت به سال گذشته 4 درصد پایین آمد اما در مقایسه‌ی ماه به ماه با 61 درصد افزایش معادل 130،844 تن گزارش شد.

تایوان با 43،865 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ به چین بود و پس از آن سنگاپور (38،375 تن) و کره‌ی جنوبی (17،154 تن) در رده‌های بعدی قرار داشتند.

پی وی سی

واردات پی وی سی چین در ماه ژانویه، در مقایسه‌ی سال به سال و ماه به ماه، به ترتیب کاهش‌هایی 20 و 13 درصدی ثبت کرد و معادل 57،392 تن، یعنی پایین‌ترین میزان واردات در ماه‌های ژانویه، گزارش شد.

آمریکا با 23،795 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی پی وی سی به چین بود و پس از آن تایوان (19،730 تن) و ژاپن (8،027 تن) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

پلی استایرن

واردات پلی استایرن نسبت به سال گذشته 26 درصد افزایش داشت و معادل 64،331 تن گزارش شد. نسبت به ماه گذشته نیز 14 درصد افزایش نشان داد.

تایوان با 19،525 تن صادرات، برترین صادرکننده‌ی پلی استایرن به چین بود و پس از آن سنگاپور (7،623 تن) و کره‌ی جنوبی (7،611 تن) در رده‌های بعدی قرار داشتند.

آکریلونیتریل بوتادین استایرن

واردات آکریلونیتریل بوتادین استایرن چین در ماه ژانویه، نسبت به سال گذشته 5/3 درصد افزایش داشت و معادل 163،357 تن گزارش شد و نسبت به ماه گذشته نیز جهشی 19 درصدی از خود نشان داد.

تایوان با 80،782 تن صادرات، برترین عرضه‌کننده‌ی آکریلونیتریل بوتادین استایرن‌ به چین بود و پس از آن کره‌ی جنوبی (43،964 تن) در رده‌ی بعدی قرار داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار