کد خبر : 42420

پیش بینی ها از بازار پلیمرها؛

پتروتحلیل-قیمت های مواد پلیمری مورد بررسی در بازارهای آسیایی مرجع نرخ گذاری، در هفته منتهی به 22 فوریه 2019 روندی با ثبات داشته است.

به گزارش "پتروتحلیل”،  دو گرید پلی اتیلن سنگین فیلم در بازار چین و سبک خطی در بازار ترکیه به ترتیب 15 دلار و 20 دلار کاهش را تجربه کردند. گریدهای سبک فیلم و پلی پروپیلن نساجی در بازار ترکیه افزایش 5 دلاری و 20 دلاری را تجربه کردند. 

میانگین نرخ فروش دلار در هفته منتهی به شنبه 4  اسفند 1397 برابر  با 84989 ریال بوده است که نسبت به نرخ 86915 دلار در هفته گذشته 1926 ریال کاهش را تجربه کرده که برابر با بیش از دو درصد کاهش است. در نتیجه انتظار می رود در این هفته تمامی گریدهای مورد بررسی کاهش نرخ را تجربه کنند و این کاهش بسته به نوع گرید متفاوت خواهد بود. 

گرید پلی اتیلن فیلم  پتانسیل کاهش نرخ بیشتری را نسبت به دیگر گریدهای مورد بررسی دارد و کمترین پتانسیل کاهش نرخ برای گرید پلی پروپیلن نساجی است که در بازار ترکیه افزایش نرخ را تجربه کرده بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار