کد خبر : 42324

پیش بینی ها از بازار پلیمر؛

نرخ میانگین هفتگی دلار در سامانه نیما در روز شنبه 6 بهمن 1397 برابر با 82770 ریال بوده است که نسبت به نرخ 86939 ریالی هفته گذشته کاهشی 4169 ریالی داشته است که برابر با 4.8 درصد است

پتروتحلیل- در هفته منتهی به 25 ژانویه 2019 قیمت های مواد پلیمری در بازارهای مهم آسیایی روندی تقریبا با ثبات داشت.

به گزارش «پتروتحلیل»، بدین ترتیب پلی اتیلن سنگین تزریقی در بازار ترکیه 20 دلار کاهش را تجربه و در بازارهای چین و هندوستان روندی با ثبات داشته است.  پلی اتیلن سنگین بادی نیز در بازار چین 5 دلار کاهش و در بازار ترکیه 30 دلار کاهش را تجربه کرده و در منطقه GCC روندی با ثبات داشته است.

همچنین پلی اتیلن سنگین فیلم هم در بازار چین و ترکیه 15 دلار کاهش داشته و در بازا منطقه GCC بدون تغییر بوده است. پلی اتیلن سبک خطی نیز دارای روندی با ثبات بوده و تنها در بازار کشور ترکیه کاهشی 10 دلاری داشته است.

در مورد پلی اتیلن سبک فیلم اوضاع متفاوت تر بوده و در بازار منطقه چین افزایشی 15 دلاری داشته و در کشور ترکیه 15 دلار کاهش را داشته است و در منطقه GCC بدون تغییر نسبت به هفته گذشته بوده است. پلی پروپیلن های نساجی نیز در بازار ترکیه 5 دلار کاهش و در بازار منطقه GCC با ثبات بوده است. پلی اتیلن سنگین لوله در منطقه چین 12 دلار افزایش نرخ داشته است. همچنین گروه PVC در بازارهای هندوستان و منطقه GCC نزدیک به 10 دلار افزایش نرخ داشته است و در منطقه GCC  با قیمت 885 دلار و در منطقه هندوستان با قیمت 900 دلار معامله شده است.

نرخ دلار: نرخ میانگین هفتگی دلار در سامانه نیما در روز شنبه 6 بهمن 1397 برابر با 82770 ریال بوده است که نسبت به نرخ 86939 ریالی هفته گذشته کاهشی 4169 ریالی داشته است که برابر با 4.8 درصد است. این کاهش نزدیک به 5 درصدی نرخ دلار باعث کاهش در قیمت های پایه خواهد شد و با توجه به اینکه نرخ آسیایی اکثر گروه های کالایی با ثبات بوده و در برخی از بازار ها اندکی کاهش داشته است انتظار می رود که قیمت های پایه برای تمامی گروه های مورد بررسی کاهشی باشد.

بدین ترتیب گروه کالایی پلی اتیلن سنگین فیلم پتانسیل کاهش نرخ بیشتری را نسبت به سایر گروه های مورد بررسی دارد که برابر با 4709 ریال است. پس از آن گروه های کالایی پلی پروپیلن نساجی و پلی اتیلن سنگین تزریقی پتانسیل کاهش نرخ بیشتری را نسبت به سایر گروه ها دارند. همچنین با توجه به رشد 10 دلاری قیمت PVC انتظار می رود این گروه کالایی نیز پتانسیل کاهش نرخ سه درصدی را داشته باشد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار