کد خبر : 41465

در هفته جاری پتروشیمی امیرکبیر گزارش عملکرد ماهانه خود را منتشر کرد تا در پایان چهارمین ماه سال امیرکبیر به اولین هزار میلیارد تومان فروش دست پیدا کند

پتروتحلیل-بهای سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر در بازار سهام تا28.6درصد مثبت رشد کرد و به رقم 10951ریال رسید.

به گزارش «پتروتحلیل»، در هفته جاری پتروشیمی امیرکبیر گزارش عملکرد ماهانه خود را منتشر کرد تا در پایان چهارمین ماه سال امیرکبیر به اولین هزار میلیارد تومان فروش دست پیدا کند. به این ترتیب فروش چهارماهه امیرکبیر به هزار و 176میلیارد تومان رسید.

فروش تیرماه امیر کبیر 271میلیارد تومان رقم خورد. مقایسه این رقم نسبت به فروش تیرماه سال گذشته 24درصد رشد را نشان می دهد، فروش کلی 4ماهه سال قبل نیز هزار و 14میلیارد تومان بود که امسال 16درصد رشد را نشان می دهد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار