کد خبر : 41158

یکی از تولیدکنندگان بزرگ سعودی قیمت‌های ماه ژوئن پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی خود را تغییر نداد، درحالی‌که قیمت‌های پلی‌اتیلن سنگین خود را در مقایسه ماهانه 10 دلار در هر تن افزایش داد

پتروتحلیل- خریداران در این هفته گزارش دادند که تولیدکنندگان خاورمیانه قیمت‌های اولیه ماه ژوئن را در مقایسه با ماه می، با تغییرات افزایشی برای پلی‌اتیلن سبک، پلی‌اتیلن سبک خطی و پلی‌اتیلن سنگین گرید فیلم اعلام کردند.

به گزارش «پتروتحلیل»، معامله‌کنندگان از قبل با توجه به عرضه اندک، انتظار روند افزایشی قیمت‌های پلی‌اتیلن سنگین گرید فیلم را داشتند، درحالی‌که بازارهای پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی در زیر سایه تقاضای ضعیف باقی ماندند.

یکی از تولیدکنندگان بزرگ سعودی قیمت‌های ماه ژوئن پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی خود را تغییر نداد، درحالی‌که قیمت‌های پلی‌اتیلن سنگین خود را در مقایسه ماهانه 10 دلار در هر تن افزایش داد. آخرین قیمت‌های تولیدکننده برای پلی‌اتیلن سبک خطی کلاس c4 در قیمت 1220 دلار در هر تن و برای پلی‌اتیلن سنگین گرید فیلم در رقم 1350 دلار در هر تن (FCA ترکیه، مشمول 6/5 درصد مالیات، نقدی) قرار گرفتند. یکی از تبدیل‌کنندگان این روند افزایشی جزئی را ناشی از محدودیت محموله تحویل فوری دانست.

یکی دیگر از تولیدکنندگان خاورمیانه نیز قیمت‌های ماه ژوئن پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی کلاس c4 خود را با تغییراتی به ترتیب 1180 دلار در هر تن و 1170 تا 1180 دلار در هر تن (CIF ترکیه، مشمول 6/5 درصد مالیات، نقدی) اعلام کرد. در این میان، فروشنده با توجه تقاضای مناسب پلی‌اتیلن سنگین فیلم در مقایسه با دیگر محصولات، به دنبال افزایش قیمت 30 دلاری این محصول رفت. یکی از منابع تولیدکننده اشاره داشت: «ما با قیمت‌های اولیه ماه ژوئن خود قراردادهایی منعقد کردیم.»

تعدادی از خریداران گزارش دادند، که یکی دیگر از منابع منطقه‌ای قیمت‌های ماه ژوئن پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی خود را به ترتیب 1170 دلار در هر تن و 1180 دلار در هر تن (با شرایط یکسان) اعلام کرد. این میزان قیمت‌ها در مقایسه ماهانه تغییری نداشتند، درحالی‌که منبع به کمبود عرضه پلی‌اتیلن سنگین برای یک ماه دیگر اشاره داشت. 

در موردی دیگر، فعالیت کلی در قراردادهای اتیلن ماه ژوئن اروپا در میانگین 63 یورو در هر تن بیشتر از ماه قبل گزارش شد و تاکنون تأثیر اندکی بر روی بازار داشته است. یکی از معامله‌کنندگان اظهار داشت: «علیرغم فشار صعودی هزینه‌ها که ناشی از چند عامل اعم از ماه رمضان، نزدیکی انتخابات و بی‌ثباتی لیر ترکیه می‌باشد، خریداران همچنان موضع احتیاطی خود را حفظ کردند.» درحالی‌که، تقاضای خرید پلی‌اتیلن سنگین فیلم مناسب باقی ماند.  

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار