کد خبر : 41054

روند صعودی نفت خام و ترس از جنگ تجاری؛

علیرغم وضعیت مناسب تولید آلمان و بازار های صادراتی، به دلیل تدوام ابهامات جغرافیایی سیاسی، ارزیابی سرمایه گذار از دورنمای اقتصاد داخلی 0/5 نمره افت کرد و به نمره 87/4 رسید

پتروتحلیل- گروه تحقیقی ZEW گفت: اطمینان سرمایه گذار در آلمان برای دومین ماه متوالی، پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران، سیر صعودی قیمت های نفت خام و ترس از جنگ تجاری، در کمترین میزان خود در چند سال اخیر باقی ماند.

به گزارش «پتروتحلیل»، شاخص جو تحلیلگران اقتصادی در ماه می و بدون تغییر از ماه آوریل در نمره 8/2- باقی ماند، که در مقایسه با سیر نزولی که به دنبال رای برکسیت بریتانیا در اواسط سال 2016 به وجود آمد، افت شدیدتری را نشان می دهد.

شاخص اطمینان اقتصادی ماه مارس در میزان 5/1 قرار گرفت و متریک میانگین بلندمدت در میزان 23/4 است.

علیرغم وضعیت مناسب تولید آلمان و بازار های صادراتی، به دلیل تدوام ابهامات جغرافیایی سیاسی، ارزیابی سرمایه گذار از دورنمای اقتصاد داخلی 0/5 نمره افت کرد و به نمره 87/4 رسید.

مدیر گروه تحقیقی ZEW آچیم وامبک گفت: «تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته ای با ایران و افزایش ترس از جنگ تجاری بین المللی با آمریکا، همچنین تداوم افزایش قیمت های نفت خام، در مجموع تاثیر منفی بر پیش بینی های اقتصادی در آلمان داشته است.»

جو بازار آلمان در منطقه یورو 0/5 نمره بهبود یافت و در مقیاس ماهیانه در ماه می به 2/4 رسید، در حالی که سیر صعودی قیمت های نفت خام، پیش بینی ها از تورم را 12/5 نمره افزایش داد و به 66/5 رسید.

وامبک اضافه کرد: «تاثیرات ارزش های نسبتا مثبت صادرات آلمان و تولید در ماه مارس 2018 در زیر سایه ابهامات به وجود آمده از اتفاقات اخیر سیاسی قرار گرفت.»

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار