کد خبر : 41001

پیش بینی ها از بازار پلیمر؛

پلی اتیلن سنگین فیلم هم در بازار چین 25 دلار افزایش را تجربه کرده و پلی اتیلن سبک خطی نیز با 20 دلار افزایش در رده بعدی قرار داشت

پتروتحلیل-در هفته منتهی به 11 مه 2018 قیمت اکثر محصولات پلیمری در بازارهای مختلف آسیایی روندی تقریبا با ثبات داشت هر چند که برخی از محصولات در بعضی از بازارها نوسانات اندکی را هم تجربه کردند.

به گزارش «پتروتحلیل»، بدین ترتیب بیشترین افزایش قیمت در بین گروه پلی اتیلن برای گرید سنگین تزریقی و در بازار چین بود که به طور میانگین 37 دلار افزایش را تجربه کرد.

پلی اتیلن سنگین فیلم هم در بازار چین 25 دلار افزایش را تجربه کرده و پلی اتیلن سبک خطی نیز با 20 دلار افزایش در رده بعدی قرار داشت.  قیمت اکثر محصولات در بازار منطقه GCC ثبات نرخ را تجربه کرد و PVC همچون هفته های گذشته صعودی بوده و در این هفته 20 دلار افزایش قیمت را تجربه کرد. در بازار ترکیه نیز اکثریت کالاها با ثبات بوده و تنها پلی اتیلن سبک خطی به طور میانگین 17 دلار کاهش را تجربه کرد.

گرید سبک فیلم هم در بازار ترکیه با 5 دلار کاهش مواجه بوده است. در نتیجه انتظار می رود نوسانات قیمت های پایه در این هفته هم قابل توجه نباشد. و انتظار می رود که بیشترین افزایش نرخ برای گرید سنگین تزریقی و به میزان بیش از 50 تومان به ازای هر کیلو باشد.

پس از آن کالاهای سنگین فیلم و PVC به ترتیب می توانند با 45 تومان و 40 تومان افزایش مواجه شوند. سایر نوسانات گروه های مختلف کالایی مطابق جدول فوق قابل توجه نیستند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار