کد خبر : 40967

وضوح بیشتر افزایش قیمت ها در بازار پلی پروپیلن ترکیه؛

به نظر آن ها مبادلات به سبب نزدیک شدن رمضان، انتخابات های ماه جوئن و بی ثباتی بهای لیر نسبت به دلار، پایین خواهد رفت؛ این در حالی است که فروشندگان اطمینان دارند که بازار از سوی محدودیت عرضه تقویت خواهد شد

پتروتحلیل- این هفته در ترکیه رقم های پیشنهادی برای پلی پروپیلن فایبر در پاسخ به عرضه اندک و روند افزایشی رافیا، شاهد رشد بودند.

به گزارش «پتروتحلیل»، عرضه فوری محدود بود که مسیر را برای افزایش مشهودتری هموار کرد؛ اگرچه به گزارش خریداران، دشواری زیادی برای یافتن محموله های وارداتی وجود ندارد.

در بازار وارداتی، یک منبع هندی جلودار افزایش رقم پیشنهادهای ماه می بود. قیمت های رافیا برای منابع سعودی و هندی طبق گزارشات نسبت به هفته گذشته رشد اندکی داشته و در ابتدای این هفته بین 1250 تا 1260 دلار در هر تن بود، اما بعدتر در اواخر هفته به 1280 تا 1300 دلار در هر تن (CIF ترکیه؛ مشمول 6/5 درصد عوارض؛ نقدی) بوده است. تعدادی از خریداران، خرید محموله هایشان در رقم 1280 تا 1290 را تأیید کرده اند. در این میان، فایبر سعودی با افزایش مجدد 20 تا 30 دلاری به 1300 تا 1340 دلار در هر تن رسیدند در حالی که در نیمه دوم هفته پیشنهادها در رقم پایینی بازه قیمتی کم رنگ شدند. به گفته یک تاجر: «هنور منتظر هستیم که قیمت های می شکل نهایی خود را بگیرد اما فایبر منابع سعودی احتمالاً در حدود 1350 دلار در هر تن (CIF) قرار داشته باشد. فایبر ایران نیز با 25 تا 30 دلار افزایش در بازه 1350 تا 1375 دلار در هر تن (CPT/FCA) قرار گرفت.

در بازار داخلی ترکیه، قیمت های رافیا 35 تا 50 دلار افزایش یافته و به 1675 تا 1740 دلار در هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) رسیدند. فروشندگان از بهبود نسبی وضعیت پرسازی مجدد انبار در نتیجه افزایش پیشنهادها و محدودیت عرضه فوری خبر داده اند.

به گفته برخی از بازیگران، افزایش اخیر قیمت ها پس از بیشتر شدن تعداد استعلام قیمت ها از سوی خریداران آغاز شد؛ پس از آنکه مشاهده شد قیمت ها به پایین ترین میزان ممکن رسیده اند. یکی از خریداران عمده اظهار داشت: «خریداران فعالیت پرسازی مجدد انبارهایشان را در زمان روند کاهشی قیمت ها به تعویق انداختند. با این وجود، تقاضا از سوی مصرف کنندگان نهایی در کشورهای مسلمان در ماه رمضان پایین خواهد بود که این امر نیز ممکن است روند افزایشی قیمت ها در ترکیه را نیز متعادل کند.

حال که بازار پلی پروپیلن وارداتی ترکیه برتری قیمتی‌ای که باید نسبت به چین داشته باشد را حفظ کرده است، خریداران در مورد افزایش اضافی قیمت ها سوال می کنند. به نظر آن ها مبادلات به سبب نزدیک شدن رمضان، انتخابات های ماه جوئن و بی ثباتی بهای لیر نسبت به دلار، پایین خواهد رفت؛ این در حالی است که فروشندگان اطمینان دارند که بازار از سوی محدودیت عرضه تقویت خواهد شد.

نکات مهم

  • فیبر مسیر افزایشی رافیا را دنبال می کند
  • افزایش رقم پیشنهادهای پلی پروپیلن سعودی و هندی
  • حفظ برتری قیمیتی ترکیه نسبت به چین
  • عرضه فوری بسیار پایین تمایل به خرید را تحریک کرد
  • داخلی (دلار در هر تن): رافیا 1675 تا 1740 (EXWH)
  • وارداتی صعودی (دلار در هر تن): رافیا 1280 تا 1300 | فیبر 1300 تا 1340 (CIF)

Reference Prices

Middle East
PP raffia (+50) 1280-1290 (+50) USD/ton
PP fibre (+30) 1320-1340 (+30) USD/ton

Iran
PP raffia (-) 1300-1320 (-) USD/ton
PP fibre (+30) 1350-1370 (+30) USD/ton

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار