کد خبر : 40735

روند تغییرات قیمت اوره با الگوی همیشگی متفاوت است؛

چین در سال ۲۰۱۷ فقط حدود ۴.۵ میلیون تن اوره صادر کرد که حدود ۴۵ درصد کمتر از سال گذشته بود

پتروتحلیل- قیمت اوره در محدوده ٢٣٠ تا ٢٥٠ دلار در هر تن فوب خلیج فارس باتوجه به مقصد صادراتی، نوع فروش اعم از قراردادی یا به صورت محموله در هفته جاری گزارش شده است. همچنین روند کلی بازار اوره با ثبات و با افزایش جزیی پیش بینی می شود.

به گزارش «پتروتحلیل»، بازار داخلی اوره چین همچنان محکم با قیمت های بالاتر از سطوح قیمتی سایر کشورها است، البته در این هفته در این بازار اندکی افت جزیی مشاهده شد.

در همین حال کشورهای آسیای جنوب شرقی همچنان به دنبال جبران کسر واردات اوره پریل خود هستند و به خاور میانه روی آورده اند. قیمت اوره پریل و گرانول در شرق و غرب روندی کاملا عکس دارد، به طوری که در شرق اوره پریل گران تر و در غرب گرانول گران تر است.

از سوی دیگر در آمریکای شمالی و اروپا امسال، خریدهای زمستانه ۲۰۱۸ رونقی نداشته است و در نتیجه رشد تصاعدی قیمت اوره تاکنون مشاهده نشده است.

البته اخبار حکایت از احتمال اعلام تندر دیگری توسط هندوستان دارد که در سال های گذشته و این ماه سال تجربه نشده بود، اما شرایط امسال کاملا از هر جهت با سالهای گذشته متفاوت و متمایز است و روند تغییرات قیمت اوره با الگوی همیشگی نمی خواند و علت آن غیبت آمریکا در بازار واردات سنگین و غیبت چین در بازار صادرات سنگین اوره گزارش شده است.

در همین حال چین در سال  ۲۰۱۷ فقط حدود ۴.۵ میلیون تن اوره صادر کرد که حدود ۴۵ درصد کمتر از سال گذشته بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار