کد خبر : 40684

پلی نار و جم صدرنشین بیشترین رقابت شدند؛

با توجه به افت قیمت دلار و قرار داشتن در هفته آخر ماه و همچنین افزایش پیشنهادهای فروش از سوی واسطه ها، بازار پلی پروپیلن ها هم با رقابت کمتری نسبت به هفته قبل روبه رو شد

پتروتحلیل-با توجه به تجمیع عرضه های پلی پروپیلن سازها در روز گذشته، تقاضا بین گریدهای متفاوت تقسیم شد.

به گزارش «پتروتحلیل»، از سوی دیگر با توجه به افت قیمت دلار و قرار داشتن در هفته آخر ماه و همچنین افزایش پیشنهادهای فروش از سوی واسطه ها، بازار پلی پروپیلن ها هم با رقابت کمتری نسبت به هفته قبل روبه رو شد.

پلی پروپیلن نساجی 060 پلی نار و 510L جم بیشترین رقابت قیمتی را دیروز با رقم 12 درصد ثبت کردند. گرید 060 پلی نار که در هفته گذشته با 11 درصد رقابت به فروش رسیده بود.

در همین حال گرید 510L جم نسبت به هفته گذشته کاهش یک درصدی رقابت قیمتی را تجربه کرد. گرید نساجی C30S مارون که در هفته گذشته عرضه بسیار کمی داشت و با 15 درصد رقابت معامله شده بود، دیروز در حالی که با رقابت 11درصدی خریداری شد که نسبت به هفته قبل افزایش عرضه داشت. 

گرید نساجی 1102XL رجال نیز نسبت به هفته گذشته یک درصد کاهش رقابت را تجربه کرد و با 11 درصد رقابت قیمتی معامله شد.

از سوی دیگر گرید شیمیایی EP440G جم که مدت ها غیبت داشت با رقابت قیمتی 11 درصدی معامله شد.

همچنین پلی پروپیلن شیمیایی C30G مارون نیز که برای اولین بار عرضه شده بود، مورد استقبال بازار قرار گرفت و با 8 درصد رقابت قیمتی به فروش رسید. گریدهای دیگری همچون پلی پروپیلن ZB332C و پلی پروپیلن های نساجی 552R نویدزرشیمی، Z30S مارون و 510L نوید زرشیمی نیز با 8 درصد رقابت قیمتی معامله شدند.

همچنین گریدهای دیگر پلی پروپیلن نساجی نیز با رقابت قیمتی 7 درصدی معامله شدند. میزان رقابت های قیمتی برای پلی پروپیلن های نساجی نسبت به هفته گذشته کاهش یافته بود که به نظر می رسد به خاطر قرار داشتن در هفته پایانی ماه و همچنین عرضه تمامی گریدهای این محصول در یک روز واحد و همچنین افت قیمت دلار و توقف روند افزایشی قیمت پلیمرها در بازار آزاد رخ داده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار