کد خبر : 40581

با وجود پوشش 39 درصدی طی عملکرد نیم سال اول؛

آخرین بودجه برآوردی این شرکت تولید کننده روغن موتور و روانکارها، بدون تغییر نسبت به گزارش قبل بوده که طی عملکرد دوره 6 ماهه امسال با پوشش 39 درصدی آن همراه شده تا به ازای هر سهم خود مبلغ 316 ریال سود شناسایی کند

پتروتحلیل- شرکت نفت پارس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 خود را براساس عملکرد حسابرسی شده دوره 6 ماهه بدون تغییر نسبت به گزارش قبل اعلام کرد.

به گزارش «پتروتحلیل»، بر مبنای اطلاعات دریافتی از "شنفت" این مجموعه بورسی پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 96 خود را با سرمایه 1,250, میلیارد ریال، مبلغ 819 ریال سود به طور خالص پس از کسر مالیات پیش بینی کرده است.

آخرین بودجه برآوردی این شرکت تولید کننده روغن موتور و روانکارها، بدون تغییر نسبت به گزارش قبل بوده که طی عملکرد دوره 6 ماهه امسال با پوشش 39 درصدی  آن همراه شده  تا به ازای هر سهم خود مبلغ 316 ریال سود شناسایی کند.

این در حالی است که در سال مالی 95 "شنفت" ضمن برآورد 736 ریال سود، طی عملکرد دوره 6 ماهه خود به ازای هر سهم 327 ریال سود ساخت و بودجه خود را 44 درصد پوشش داد.

شرکت نفت پارس در این گزارش از پوشش نزدیک به 50 درصدی مقدار تولید، 48 ددرصدی مقدار فروش و 44 درصدی مبلغ فروش خود خبر داده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار