کد خبر : 40539

با انتشار گزارش عملکرد نیم سال اول؛

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پتروشیمی فارابی پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 96 با سرمایه 150 میلیارد ریال مبلغ 2054ریال زیان به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شده است

پتروتحلیل-شرکت پتروشیمی فارابی پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396.12.29 براساس عملکرد حسابرسی نشده دوره 6 ماهه را با 36 درصد تعدیل منفی اعلام کرد.

به گزارش «پتروتحلیل»، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پتروشیمی فارابی پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 96 با سرمایه 150 میلیارد ریال مبلغ 2054ریال زیان به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شده است.

این در حالی است که زیان هر سهم در گزارش قبل مبلغ 1,515 ریال برآورد شده بود و با پیش بینی 2054 زیال زیان به ازای هر سهم در گزارش جدید، «شفارا» 36 درصد تعدیل منفی داد تا زیان سهامدارانش را افزایش دهد.

این گزارش می افزاید، پتروشیمی فارابی طی عملکرد دوره 6 ماهه امسال به ازای هر سهم 1141 ریال زیان ساخته تا بودجه خود را 56 درصد پوشش دهد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار