کد خبر : 40522

در پی انتشار گزارش عملکرد 6 ماهه نخست امسال انجام شد؛

شرکت پتروشیمی مبین نیز دیگر شرکتی است که در مهلت قانونی تعیین شده برای انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده دوره 6 ماهه، اقدام به ارایه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 خود کرد و از تحقق 456 ریال سود به ازای هر سهم طی عملکرد دوره 6 ماهه نخست امسال خبر داد

پتروتحلیل- شرکت پتروشیمی شازند اراک پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396.12.29 براساس عملکرد حسابرسی نشده دوره 6 ماهه را با برآورد 532 ریال سود و افزایش درآمدها نسبت به گزارش قبلی اعلام کرد.

به گزارش «پتروتحلیل»،  بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پتروشیمی شازند اراک پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 96 با سرمایه 8,064 میلیارد ریال مبلغ 532 ریال به طور خالص اعلام شده است.

بدین ترتیب سود هر سهم که در گزارش قبل 501 ریال سود پیش بینی شده بود، با 6 درصد تعدیل مثبت در بودجه جدید به ازای هر سهم 532 ریال برآورد شده است.

«شاراک» طی گزارش عملکردی 6 ماهه خود اعلام کرده که بودجه خود را 52 درصد پوشش داده و به ازای هر سهم 277 ریال سود محقق ساخته است.

نفت سپاهان 37 درصد تعدیل مثبت داد

شرکت نفت سپاهان نیز با انتشار پیش بینی جدیدی از درآمد هر سهم سال مالی 96 خود براساس عملکرد حسابرسی نشده دوره 6 ماهه، از تعدیل مثبت 37 درصدی سود هر سهم خبرداد.

بر این اساس، طبق اطلاعات دریافتی از شرکت نفت سپاهان درآمد هر سهم برای سال مالی 96 با سرمایه 1,050 میلیارد ریال مبلغ 1,801 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات پیش بینی شده؛ این در حالی است که این رقم در گزارش قبل 1318 ریال سود به ازای هر سهم بود.

بدین ترتیب، «شسپا» طی دوره 6 ماهه اول امسال با پوشش 51 درصدی بودجه خود به ازای هر سهم 915 ریال سود محقق کرده است.

تحقق 456 ریال سود به ازای هر سهم «مبین»

شرکت پتروشیمی مبین  نیز دیگر شرکتی است که در مهلت قانونی تعیین شده برای انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده دوره 6 ماهه، اقدام به ارایه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 خود کرد و از تحقق 456 ریال سود به ازای هر سهم طی عملکرد دوره 6 ماهه نخست امسال خبر داد.

بدین ترتیب، «مبین» در حالی پوشش 50 درصدی بودجه برآوردی امسال خود را اعلام کرد که پیش بینی سود هر سهم برای کل سال مالی 96 نسبت به گزارش های قبلی بدون تغییر بوده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار