کد خبر 40443

با وجود کاهش زیان هر سهم؛

مقدار تولید در این دوره نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل 72 درصد کاهش یافته و مقدار و مبلغ فروش نیز به تبع افت تولید به ترتیب 52 و 63 درصد کاهش یافته است. زیرا بررسی گزارش منتشر شده از «شپلی» حاکی از آن است که در این دوره تنها 2081 تن الیاف و نوار پلی استر تولید شده و میزان تولید سایر محصولات رقم صفر بوده و فروش سایر محصولات در این دوره تنها از محل موجودی انبار صورت گرفته است

پتروتحلیل- شرکت پلی اکریل ایران با انتشار گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره 3 ماهه منتهی به 1395.12.30 به ازای هر سهم 79 ریال زیان پیش بینی کرد.

به گزارش «پتروتحلیل»، این میزان زیان در حالی از سوی «شپلی» برآورد شده که این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 627 درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هر سهم 82 درصد کاهش پیش بینی کرده است.

با این حال نکته حائز اهمیت در این گزارش برآورد افزایش 28 درصدی زیان خالص آن است.

شایان ذکر است، این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را  34 پوشش داده است.

بدین ترتیب، طی عملکرد دوره سه ماه نخست سال مالی جاری رقمی بیش از 138 میلیارد ریال درآمد عملیاتی برای «شپلی» شناسایی شده است.

مقدار تولید در این دوره نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل 72 درصد کاهش یافته و مقدار و مبلغ فروش نیز به تبع افت تولید به ترتیب 52 و 63 درصد کاهش یافته است. زیرا بررسی گزارش منتشر شده از «شپلی» حاکی از آن است که در این دوره تنها 2081 تن الیاف و نوار پلی استر تولید شده و میزان تولید سایر محصولات رقم صفر بوده و فروش سایر محصولات در این دوره تنها از محل موجودی انبار صورت گرفته است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار