کد خبر 40387

در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت پلی اکریل ایران، سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 0 ریال تصویب شد

پتروتحلیل-در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت پلی اکریل ایران، سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 0 ریال تصویب شد.

به گزارش «پتروتحلیل»، تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30شرکت پلی اکریل ایران به شرح زیر است:

دستور جلسه : 

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت

تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت

پیرامون بررسی وضعیت شرکت در ارتباط با مفاد ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، بحث و تبادل نظر شد. مجمع مقرر کرد گزارش هیئت مدیره در ارتباط با ارزیابی توجیهی و اقتصادی افزایش سرمایه تهیه و جهت اظهار نظر به بازرس محترم و همچنین اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ارائه گردد و متعاقبا نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه اقدام شود .

سود 96 ریالی هر سهم گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول)

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان طی نامه شماره مورخ 1396/06/28 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1397/02/31 با سرمایه 20,000,000 میلیون ریال مبلغ 96 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است.

فزایش 11 درصدی سود هلدینگ خلیج فارس/اختصاص 822 ریال برای هر سهم

صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان سال مالی 96 مبلغ 822 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با سال مالی قبل 11 درصد افزایش داشت.

 صنایع پتروشیمی خلیج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 50 هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس با انتشار عملکرد یکساله گذشته خود اعلام کرد در سال مالی 96 مبلغ ۴۱ هزار و ۸۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 822 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با سال مالی 95 معادل 11 درصد افزایش داشت.

تعدیل منفی 514 درصدی پتروشیمی آبادان

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پتروشیمی آبادان، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 630,000 میلیون ریال مبلغ 630 ریال زیان به طور خالص پس از کسر مالیات است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار