کد خبر 40373

عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقردر منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود 9 میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزارتن بوده است

پتروتحلیل- تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان مرداد ماه در مجموع به بیش از 22 میلیون و ششصد هزار تن رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ ظرفیت اسمی 57 مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال حدود 72 میلیون تن است که از میزان حدود 60 میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

براساس این گزارش، عملکرد 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان تیرماه امسال 8 میلیون یکصد و پنجاه و پنج هزار تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر 25.6 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 21 میلیون تن برآورد شده است.

همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقردر منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود 9 میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزارتن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه 32.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز درحدود 26.5 میلیون تن برآورد شده است.

بر پایه این گزارش، تولید واقعی 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در مدت زمان مذکور در حدود 4 میلیون و ششصد و سی و هشت هزار تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور 13.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 11.4 میلیون تن برآورد شده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی درمرداد ماه امسال حدود 4.6 میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان تیرماه حدود 22.6 میلیون تن بوده است.

میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان مرداد ماه نیز 7277.71 هزار تن (به ارزش 140744.75 میلیارد ریال) و میزان صادرات نیز 9198.23 هزارتن (به ارزش 4593.06 میلیون دلار) بوده است.

بر پایه این گزارش، بالاترین میزان صادرات را ازنظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش ازیک میلیون و یکصد هزار تن و پتروشیمی نوری از نظرارزش با بیش از 528 میلیون دلاردر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در 5 ماه نخست امسال به خود اختصاص دادند.

همچنین در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندر امام با بیش از 970 هزار تن صادرات توانست 419 میلیون و 520 هزاردلار صادرات را رقم بزند.

در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک 470 هزار تن محصول را به ارزش بیش از145 میلیون دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را در زمینه صادرات به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، درمرداد ماه امسال پتروشیمی بندر امام با 185.10 هزار تن عرضه داخلی در صدر تامین کنندگان نیاز مصرف کنندگان داخلی قرار گرفت .

گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید در مرداد ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی بیستون ارومیه، پلی پروپیلن جم، اهتمام جم رجال، قائد بصیر ،خراسان، تبریز، آریا ساسول، شیمی بافت و کردستان، به خود اختصاص دادند.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار