کد خبر 40370

کمبود خوراک اتیلن سبب شد؛

کمبود خوراک اتیلن مورد نیاز واحدهای مجتمع در هفته های گذشته باعث ایجاد تاخیر در راه اندازی کامل واحدهای پلیمری این مجتمع شده است

پتروتحلیل- کمبود خوراک اتیلن عامل تاخیر در راه اندازی واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی امیرکبیر است.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر ، کمبود خوراک اتیلن مورد نیاز واحدهای مجتمع  در هفته های گذشته باعث ایجاد تاخیر در راه اندازی کامل واحدهای پلیمری  این مجتمع شده است.

در همین راستا واحد پلی اتیلن سنگین نیز با این مشکل مواجه شده و تلاش ها در جهت تامین خوراک اتیلن از خط اتیلن غرب بهدلیل تعمیرات اساسی شرکتهای منطقه عسلویه نیز به نتیجه نرسیده است.

پتروشیمی امیرکبیر خوراک اتیلن خود را از واحد الفین  و بقیه نیاز خود را  از شرکت های پتروشیمی مارون و بندرامام و همچنین خط اتیلن غرب تامین می کند که در دوماه گذشته دریافت خوراک زیر حد تعهدات بوده است.

امیداریم با در سرویس قرار گرفتن شرکت های تامین کننده خط اتیلن غرب از مهرماه ، روند دریافت خوراک بهبود یابد. 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار