کد خبر 39467

پتروتحلیل- درپی افزایش شدید ارسال محموله های نفتی از قزاقستان و نروژ به فرانسه ، روسیه نیز حجم صادرات نفت خام خود به فرانسه را در ژانویه سال جاری به بالاترین سطح آن طی چهار سال گذشته افزایش داد.

بنابر اعلام اداره گمرک فرانسه، حجم صادرات نفت خام روسیه به فرانسه در ژانویه سال جاری به ۲۴۰ هزار بشکه درروز رسید که این رقم بالاترین سطح آن از ژوئن ۲۰۱۲ بوده ونسبت به صادرات ۱۳۵ هزار بشکه درروز ژانویه سال گذشته، از افزایش برخورداراست.

براین اساس، سهم روسیه از مجموع واردات نفت خام فرانسه در ژانویه سال جاری به ۲۰ درصد رسید. درحالی که در ژانویه سال ۲۰۱۶ سهم روسیه ازکل واردات نفت خام فرانسه تنها ۱۱ درصد بود. آمارها نشان می دهد میانگین واردات نفت خام فرانسه از قزاقستان در ژانویه سال جاری به ۲۰۵ هزار بشکه درروز افزایش یافت که این رقم بالاترین سطح واردات ماهانه نفت فرانسه از این کشوراز مه ۲۰۱۵ بوده است.

همچنین، رقم یاد شده ازمجموع واردات روزانه ۱۷۰ هزار بشکه نفت خام این کشور ازروسیه در ژانویه سال گذشته بیشتر است. دراین میان، نروژ نیز حجم صادرات نفت خام خود به فرانسه را بشدت افزایش داد. به طوری که میانگین صادرات نفت نروژ به فرانسه در ژانویه سال جاری به ۱۵۵ هزار بشکه درروز رسید، که این رقم نسبت به صادرات ۶۵ هزار بشکه درروز در دوره مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد.

گفتنی است میانگین صادرات نفت عربستان نیز به فرانسه طی دوره یاد شده به ۲۰۰ هزار بشکه درروز رسید که این رقم بالاترین سطح آن از اکتبر سال گذشته تا ژانویه سال ۲۰۱۷ می باشد. بدین ترتیب، مجموع کشورهای روسیه ، عربستان ، قزاقستان و نروژ نزدیک به ۶۵ درصد ازکل واردات نفت خام فرانسه را در ژانویه سال جاری تشکیل دادند.

همچنین مجموع واردات نفت خام فرانسه در ژانویه سال ۲۰۱۷بالغ بر ۱/۲ میلیون بشکه درروز بود که در مقایسه با ژانویه سال گذشته ۲۱ درصد کمتر است. فرانسه به دنبال آن بوده است که به منظور اجتناب از تکرار اختلال عرضه که در جریان اعتصاب کاگران بندری در ماه مه سال گذشته پیش آمد، مخازن ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی احداث کند. واردات نفت خام فرانسه در سال ۲۰۱۶ اندکی کاهش یافت و به کمتر از ۱/۱ میلیون بشکه در روز رسید که دومین حداقل طی پنج سال گذشته است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار