کد خبر 38442

پتروتحلیل- بخشی از خط لوله ۱۲ اینچ نفتای شرکت پتروشیمی بوعلی سینا که به علت پوسیدگی نشت کرده بود تعویض شد.

به گزارش «پتروتحلیل»،عملیات جایگزینی و تعویض بخشی از خط لوله ۱۲ اینچ تامین کننده خوراک نفتای شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، توسط شرکت نفت و گاز آغاجری، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و پتروشیمی های بوعلی سینا و بندرامام انجام شد.

این عملیات، با اهتمام تمامی گروهها، علی رغم پیچیدگی های فنی و شرایط نامناسب جوی، با دقت بالا و بدون شکافتن جاده دسترسی و بلوار اصلی پتروشیمی توسط شرکت نفت و گاز آغاجری به عنوان مالک فعالیت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و پتروشیمی های بوعلی سینا و بندرامام به عنوان نیروهای کمکی، تسهیل گر، همراه با انجام ابعاد نظارتی صورت گرفت.

اجرای این عملیات بیش از شش روز طول کشید و روز گذشته به پایان رسید.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار