کد خبر 37791

پتروتحلیل- قیمت پلی اتیلن و پلی پروپیلن از سوی تولیدکنندگان مالزیایی افزایش یافت.

به گزارش «پتروتحلیل» و به نقل از یک توزیع کننده، یک تولید کننده محلی در مالزی، قیمت محصولات خود را برای عرضه در بازار داخلی به میزان ۵۰ رینگت مالزی به ازای هر تن (معادل ۱۲ دلار به ازای هر تن) برای محصولات پلی پروپیلن و پلی اتیلن افزایش داده اند. توزیع کننده، مسائل مرتبط با نوسانات نرخ ارز را به عنوان دلیل اصلی این افزایش عنوان کرده است. قیمت جدید پلی پروپیلن تولید کنندگان ۴۵۹۰ رینگت مالزی به ازای هر تن (معادل ۱۱۰۸ دلار به ازای هرتن) برای هموپلیمر رافیا و تزریقی با قیمت ۴۸۳۰ رینگت مالزی به ازای هرتن (۱۱۶۵ دلار به ازای هر تن) برایکوپلیمر تزریقی block و با قیمت ۵۰۸۰ رینگت مالزی به ازای هر تن(۱۲۲۶ دلار به ازای هر تن) ،برای کوپلیمر تزریقی random و تحویل نقدی مالزی عرضه می شود. این گزارش می افزاید، پلی اتیلن سنگین فیلم با قیمتی در حدود ۴۸۵۰ رینگت مالزی به ازای هر تن(۱۱۷۰ دلار به ازای هر تن) و پلی اتیلن سنگین blow moulding با قیمت ۴۹۳۰ رینگت مالزی به ازای هر تن (۱۱۹۰ دلار به ازای هر تن)، پلی اتیلن سنگین تزریقی با قیمتی معادل ۴۹۸۰ رینگت مالزی به ازای هر تن ( ۱۲۰۲ دلار به ازای هر تن)، پلی اتیلن سبک فیلم با قیمتی معادل ۵۲۲۰ رینگت مالزی به ازای هر تن( ۱۲۶۰ دلار به ازای هر تن)، پلی اتیلن سبک تزریقی با قیمت ۵۴۳۰ رینگت مالزی به ازای هر تن(۱۳۱۰ دلار به ازای هر تن) و پلی اتیلن سبک خطی مورد استفاه به عنوان پوشش با قیمت ۵۵۵۰ رینگت مالزی به ازای هر تن (۱۳۳۹ دلار به ازای هر تن) با شرایط تحویل مشابه عرضه می شود.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار