کد خبر 37205

پتروتحلیل- بیشترین افزایش قیمت در گروه محصولات شیمیایی متعلق به دی اتیلن گلایکول با ۶٫۴ درصد رشد است، این کالا از رقم ۲ هزار و ۱۶ به ۲ هزار و ۱۴۵ تومان رسیده است.

به گزارش «پتروتحلیل»، دومین رتبه افزایش قیمت در گروه محصولات شیمیایی متعلق به سودکاستیک با ۴٫۶ درصد رشد است، همچنین آروماتیک سنگین و تولوئن نیز نسبت به دو هفته قبل ۴٫۵ درصد رشد قیمت داشته اند.

منواتیلن گلایکول نیز ازیک هزار و ۸۹۶ به یک هزار و ۹۸۰ تومان رسیده که نسبت به دو هفته قبل ۴٫۴ درصد رشد داشته است. نرمال بوتانول نیز با ۳٫۷ درصد افزایش قیمت نسبت به دو هفته قبل روبه رو شده است.

همچنین SBR ها، اسیداستیک، اوره گرانوله، ایزوبوتانول، استایرن منومر، اروه پریل، کریستال ملامین، اسیدترفتالیک و اورتوزایلین نیز نسبت به دو هفته قبل روندی افزایش داشتند. کمترین افزایش قیمت متعلق به اورتوزایلین با ۰٫۲ درصد است.

به این ترتیب SBR ها حدودا ۵۸ تومان نسبت به دو هفته قبل گران شدند، اوره گرانول ۷، متانول ۵، ایزوبوتانول ۱۰، استایرن منومر ۱۵، اوره پریل ۲ و کریستال ملامین هم ۱۳ تومان نسبت به دو هفته قبل گران شدند.

در همین حال زایلین مخلوط، دی اتانول آمین، بنزن و محلول آمونیاک نیز نسبت به دو هفته قبل با افت قیمت روبه رو شدند، زایلین مخلوط ۱ درصد نسبت به دو هفته قبل ارزان شد و از رقم ۲ هزار و ۱۱۵ به ۲ هزار و ۹۴ تومان رسید.

دی اتانول آمین و بنزن هم به ترتیب ۱٫۴ و ۱٫۹ درصد کاهش قیمت داشتند، همچنین محول آمونیاک نیز از رقم ۱۷۹ به ۱۴۰ تومان در هر کیلو رسید.

در محاسبه قیمت محصولات شیمیایی، قیمت دلار نیز با افزایش از رقم ۳ هزار و ۵۳۲ به ۳ هزار و ۵۴۶ تومان رسیده است.

شیمیایی

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار