کد خبر : 36612

پتروتحلیل- مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: نیاز داخل به اوره حدود ۲ میلیون تن در سال است که با همکاری وزارت جهاد و کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و مازاد تولید نیز به خارج از کشور صادر می شود.

علی محمد بساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: کشورهای چین، هند و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به دلیل رشد تولید محصولات کشاورزی نیازشان به اوره در حال افزایش است و مجتمع های پتروشیمی تولید کننده اوره و آمونیاک کشورمان به دلیل کیفیت و قیمت مناسب با افزایش تقاضا های خارجی برای خرید مواجه هستند.

عضو هئیت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: امید است امسال نیز افزون بر تامین کامل نیاز داخل که در حال انجام است با افزایش صادرات بتوانیم سهم صنعت پتروشیمی را در صادرات غیر نفتی افزایش دهیم.

وی با بیان این که امکان سوآپ میان مجتمع های تولید کننده اوره و امونیاک کشور وجود دارد گفت: با توجه به اعلام نیاز جهت تامین نیازهای کشاورزان پتروشیمی هایی مانند پردیس، شیراز ،کرمانشاه و خراسان می توانند اقدام به سوآپ کنند.

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش اظهار کرد: ظرفیت کنونی تولید اوره و آمونیاک کشور حدود ۴ میلیون و چهارصد هزار تن است که با تولیدی شدن فاز سوم مجتمع پتروشیمی شیراز این ظرفیت درحدود یک میلیون تن افزایش می یابد.

وی با بیان به این که با تامین کامل نیاز ۲ میلیون تنی داخل به اوره و آمونیاک، مازاد این محصولات تولیدی صادر می شود، گفت: امسال افزون بر تولیدی شدن فاز سوم پتروشیمی شیراز، طرح توسعه پتروشیمی پردیس نیز با حدود یک میلیون تن ظرفیت وارد مدار تولید خواهد شد و انتظار داریم تا پایان سال ۱۳۹۵ تولید اوره و آمونیاک کشور به بیش از ۶٫۵ میلیون تن برسد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار