کد خبر : 36136

پتروتحلیل- مهندس عادل نژاد سلیم رئیس هیئت مدیره شرکت پلیمر آریا ساسول طی حکمی آقای مهندس امیر حسین بحرینی را بعنوان مدیر عامل شرکت پلیمر آریا ساسول منصوب کردند.

به گزارش «پتروتحلیل»، با توجه به تجربه، تخصص و سوابق مدیریتی جنابعالی و بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم شرکت، از تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ و مفاد قرارداد مشارکت نامه شرکاء و اختیارات مندرج در اساسنامه به سمت مدیر عامل شرکت پلیمر آریا ساسول منصوب می گردید. امید است در سایه حق تعالی، در پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت موفق و موید باشید. در ضمن از خدمات ارزشمند جناب آقای مهندس حمید وفایی در دوران تصدی این سمت قدردانی بعمل می آید.

مهندس امیر حسین بحرینی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران است که پیش از این مدیر عامل نفت سپاهان بوده اند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار