کد خبر 36010

پتروتحلیل- شرکت پلیمرآریاساسول پارسال موفق به ثبت بالاترین رکورد تولید مجتمع از ابتدای راه اندازی تاکنون شد.

به گزارش «روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول»، مجموع محصول تولید شده در مجتمع پتروشیمی آریاساسول شامل ( اتیلن و انواع پلیمر) پارسال به ١,۵٧۵.٢٧۵ تن رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل آن افزایش ١٩۵.۶١۴ تنی معادل ١٢.۴ درصد را نشان می دهد.

این مقدار تولید بالاترین رکورد تولید سالیانه شرکت پلیمرآریاساسول از ابتدای راه اندازی تاکنون بوده است.

تولید اتیلن در واحد الفین معادل ٩٢٩,۴۶۴ تن است که این رقم حدنصاب بالاترین میزان تولید این واحد تاکنون بوده است و در مقایسه با عملکرد تولیدی سال قبل آن از افزایش ١۴ درصدی برخوردار است.

واحد پلی اتیلن متوسط و سنگین هم با تولید ٣٠۵,۵٢۵ تن برای اولین بار موفق به رسیدن از ظرفیت اسمی واحد یعنی ٣٠٠ هزار تن پلیمر در سال شد و در مقایسه با تولید سال ٩٣ موفق به افزایش تولید ٣٨درصدی شده است.

همچنین براساس عملکرد تولیدی شرکت پلیمرآریاساسول، واحد پلی اتیلن سبک موفق به تولید ٣۴٠,٢٨۶ تن در سال شد که از ١٣.۴ درصد بالاتر از ظرفیت طراحی واحد است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار