کد خبر 36007

پتروتحلیل- بررسی بازار متانول در هندوستان در هفته منتهی به ۲۴ ژوئن نشان می دهد که در بخش های مختلف صنایع پائین دست شرایط و نرخ تولید در مقایسه با هفته قبل تغییری نداشته، وضعیت تقاضای این بخش ها نیز هیچگونه بهبودی ندارد و حتی بر اساس برخی از منابع میزان تقاضا در بخش فرمالدهاید با توجه به شروع بارندگی و کاهش میزان ساخت و ساز، کاهش یافته است.

تغییرات قیمت فقط در بخش اسیداستیک وجود دارد که در مقایسه با هفته قبل با قیمت پائین تری در سطح بازار معامله می شوند که دلیل آن افت قیمت این محصول در بازار چین و بدنبال آن در بازار هند است. از یک طرف شروع باران های موسمی در منطقه و از طرف دیگر ورود حجم بالای محصولات وارداتی از کشورهای خاورمیانه بویژه ایران در کنار یکدیگر باعث شده که بیش از پیش بر بازار داخلی فشار کاهشی وارد شود و در نهایت تضعیف این بازار و کاهش قیمت ها در آن را به همراه داشته است. گفتنی است که منابع بازار با توجه به ادامه روند بارندگی ها، امیدی به بهبود وضعیت بازار داخلی طی هفته های آتی ندارند.

سطح موجودی مخازن در بنادر اصلی شبه جزیره هند بدلیل نبود تقاضا بویژه کاهش درخواست های خرید از سوی بخش فرمالدهاید بالاست و گفته می شود حتی در بنادر غربی موجودی به ۱۶۰ هزار تن نیز رسیده است که این میزان از حد نرمال موجودی مخازن بالاتر است. شایعات حاکی از آن است که در مذاکراتی که در طول هفته صورت گرفته و در نهایت منعقد شده اند پرمیوم درحدود ۲/۵ درصد بوده است.

قیمت متانول- سی اف آر هندوستان- ۲۴ ژوئن ۱۹۸ ۱۹۵ ICIS ۱۹۴ ۱۹۲ PLATTS ۱۹۰ ۱۸۰ ARGUS ۱۹۰ ۱۸۵ I.H.S ۱۸۵ ۱۸۰ MMSA

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار