کد خبر 35932

پتروتحلیل- اگرچه واردات پلیمر چین در ماه می شاهد کاهش بود، ایران سهم خود را در بازار این کشور مخصوصا برای گریدهای پلی اتیلن افزایش داده است.

به گزارش «پتروتحلیل»، در ماه می، صادرات پلیمر ایران به چین در محاسبات ماهیانه ۸/۳ درصد و در محاسبات سالیانه در حدود ۲۱ درصد افزایش یافته و به ۱۸۵۲۹۳ تن در این ماه رسیده و همچین میزان صادرات ایران به این کشور از ژانویه تا می در رقم ۸۸۹۲۹۹ تن قرار گرفته است. به این ترتیب، ایران به رتبه سومین عرضه کننده در کشور چین صعود کرد و با فاصله ای جزئی پایین تر از عربستان سعودی قرار گرفته که در پنج ماه ابتداییِ سال ۲۰۱۶، به میزان ۸۸۹۶۹۷ تن محصول پلیمری به چین صادر کرده است.

در ماه می صادرات پلی اتیلن سبک ایران به چین ۶/۷ درصد افزایش یافت و علیرغم کاهش ۱۹ درصدی وارداتی این محصول در چین به رقم ۴۱۶۵۴ تن رسید. عرضه کنندگان اصلی پلی اتیلن سبک در چین از جمله قطر، کره جنوبی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این ماه به ترتیب شاهد کاهش ۲۰/۵ درصد، ۶/۳ درصد، ۱۰/۱ درصد و ۴۷/۹ درصدی بوده اند. در پنج ماه اول سال ۲۰۱۶ ایران با ۲۴۳۶۲۷ تن عرضه کننده اصلی پلی اتیلن سبک در چین بوده که افزایش ۳۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.

داده های آماری پایگاه تحلیلی ChemObris نشان می دهد که کشور چین با افزایش ۱/۶ درصدی در ماه می ۱۲۱۵۴۵ تن پلی اتیلن سنگین از ایران وارد کرده است و این در حالیست که واردات از عربستان صعودی، امارات متحده عربی و کره جنوبی سه عرضه کننده بزرگ این محصول در چین نسبت به ماه پیش آوریل به ترتیب ۹/۲ درصد، ۳۷ درصد و ۶ درصد کاهش یافته است. در این میان ایران در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶ با رقم ۵۷۲۳۹۲ تن بزرگترین صادرکننده پلی اتیلن سنگین به چین بوده و پس از عربستان سعودی با ۳۸۸۵۸۲ تن و امارات متحده عربی با ۳۱۱۱۰۵ تن قرار دارند.

در ماه می، محصول صادراتی از ایران به چین با بیشترین میزان افزایش، پلی اتیلن سبک خطی بود که صادرات آن با افزایش ۱۰۱/۴ درصدی در این ماه به ۲۲۰۹۱ تن رسید. در این میان در محاسبات سالیانه صادرات پلی اتیلن سبک خطی این کشور به چین در مقایسه با ماه می سال ۲۰۱۵ شاهد افزایش ۱۵۵ درصدی بوده است. بین ماه های ژانویه تا می ۲۰۱۶ مجموع واردات پلی اتیلن سبک خطی با افزایشی در حدود ۱۷۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ به ۷۱۲۹۰ تن رسیده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار