کد خبر 35506

پتروتحلیل- سازمان خصوصی سازی، جزئیات واگذاری سهام سه شرکت پتروشیمی را اعلام و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، اطلاعات واگذاری سهام این ۳ شرکت را با هدف اجرای ماده ٢٣ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر کرده است.

شرکت پتروشیمی کازرون، شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت و همچنین شرکت کالای پتروشیمی ۳ شرکتی هستند که سازمان خصوصی سازی جزییات واگذاری آنها رامنتشر کرده است.

برپایه این گزارش، جمع کل دارایی های شرکت پتروشیمی کازرون،٧١٩ میلیارد و ٣۶٠ میلیون ریال، جمع کل بدهی ها ٢۴ میلیارد و ٢٠٣ میلیون ریال، همچنین جمع حقوق صاحبان سهام ۶٩۵ میلیارد و ١۵٧ میلیون ریال، سود خالص ١١ میلیارد و ٢١٧ میلیون ریال و تعداد سهام واگذار شده ١٣٠ میلیون و ۵۵٢ هزار و ٢۶۶ سهم و درصد آن نیز ١٩,٧٨ عنوان شده است.

بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی جمع کل داراییهای شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت نیز ٩٩۴ میلیارد و ۵٩٣ میلیون ریال، جمع کل بدهیها ۴٧ میلیارد و ٣٠۴ میلیون ریال،جمع حقوق صاحبان سهام ٩۴٧ میلیارد و ٢٨٩ میلیون ریال و سودخالص چهار میلیارد و ٨۴٢ میلیون ریال و تعداد سهام واگذار شده ١٩٢ میلیون و ۶٣٨ هزار و ٢٧۵ سهم و درصد آن ١٩,٨٧ اعلام شده است.

همچنین، جمع کل داراییهای شرکت کالای پتروشیمی ۶٩٢ میلیارد و ٢۵٨میلیون ریال، جمع کل بدهیها ۶٣۴ میلیارد و ٧٨٩ میلیون ریال، جمع حقوق صاحبان سهام ۵٧ میلیارد و ۴۶٩میلیون ریال و سود خالص ١۶ میلیارد و ٨۶١ میلیون ریال، همچنین تعداد سهام واگذار شده چهار میلیون و ٩٢٩ هزار و ٨٢٨ سهم و درصد آن نیز ٩٨,۵٩ عنوان شده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار