کد خبر 35463

پتروتحلیل- قیمت پلی اتیلن ها در تاریخ ۳ ژوئن در منطقه جی سی سی و خاورمیانه با افت روبه رو شدند.

به گزارش «پتروتحلیل»، قیمت پلی اتیلن سبک فیلم در منطقه جی سی سی در این تاریخ در محدوده ۱۱۷۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل ۴۰ دلار کاهش داشته است.

همچنین قیمت این کالا در خاورمیانه در محدوده ۱۱۵۰ تا ۱۱۸۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۵۰ دلار ارزان شده است. در پاکستان و هندوستان نیز قیمت این کالا به ترتیب با۱۰ و ۴۰ دلار کاهش به رقم ۱۱۲۰ تا ۱۱۴۰ و ۱۰۹۰ تا ۱۱۲۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم در تاریخ ۳ ژوئن در منطقه جی سی سی به رقم ۱۱۵۰ تا ۱۱۹۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید که ۳۰ دلار ارزان شده است. قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم در خاورمیانه ۱۱۴۰ تا ۱۱۸۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل ۳۰ دلار کاهش داشت. در پاکستان و هندوستان قیمت این کالا با ۱۰ و ۲۰ دلار افت روبه رو شد، به طوری که در پاکستان به رقم ۱۱۲۰ تا ۱۱۴۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. در هندوستان هم قیمت این کالا به ۱۰۹۰ تا ۱۱۲۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید.

در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سنگین بادی نیز در منطقه جی سی سی در محدوده ۱۱۸۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر قرار گرفت که ۲۰ دلار ارزان شده است. در خاورمیانه هم قیمت پلی اتیلن سنگین بادی ۱۱۷۰ تا ۱۱۹۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شد که ۲۰ دلار کاهش داشت. قیمت پلی اتیلن سنگین بادی در هندوستان و پاکستان با افت ۲۰ و ۱۰ دلاری به ترتیب در محدوده ۱۰۹۰ تا ۱۱۳۰ و ۱۱۲۰ تا ۱۱۴۰ دلار درهر تن سی اف آر گزارش شده است.

همچنین در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی در هندوستان با افت ۲۰ دلاری مواجه شد و به رقم ۱۰۹۰ تا ۱۱۲۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

قیمت پلی اتیلن سبک خطی فیلم نیز در تاریخ ۳ ژوئن در منطقه جی سی سی و خاورمیانه، پاکستان و هندوستان افت کرد.

در منطقه جی سی سی قیمت پلی اتیلن سبک خطی در محدوده ۱۱۶۰ تا ۱۱۹۰ ، در خاورمیانه ۱۱۵۰ تا ۱۱۸۰ و در پاکستان ۱۱۲۰ تا ۱۱۴۰ و هندوستان نیز ۱۰۹۰ تا ۱۱۲۰ دلار درهر تن سی اف آر گزارش شده است که در منطقه جی سی سی ۲۰ دلار، در خاورمیانه ۴۰، در پاکستان ۱۰ و در هندوستان ۳۰ دلار در هر تن نسبت به هفته قبل ارزان شد.

pe 3

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار