کد خبر : 3537

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به نهایی شدن ویرایش دوم برنامه ششم توسعه صنعت پتروشیمی و آغاز مطالعات برنامه هفتم گفت: ایران در افق ۱۴۰۴ قطب اصلی پتروشیمی در خاورمیانه خواهد بود. مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در تلاش هستیم تا پایان برنامه پنجم و آغاز برنامه ششم، صنعت پتروشیمی ایران هیچ گونه کمبودی نداشته باشد و با توجه به همین برنامه ریزی ها، دورنمای تدوین برنامه هفتم توسعه صنعت پتروشیمی در حال تدوین است. رمضان اولادی اضافه کرد: در برنامه ششم، به توسعه صنایع تکمیلی توجه ویژه شده و تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد اندیشیده شده است که امیدواریم تا افق ۱۴۰۴ بتوانیم به جایگاه نخست پتروشیمی در منطقه دست یابیم. بر اساس گزارش منتشر شده در شانا ، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در این ویرایش بازنگری محصولات عمده با توجه ویژه به زنجیره ارزش، شاخص دسترسی به فناوری به اضافه شاخص های قبلی و نیز توجه به مزیت های نسبی موجود در کشور بررسی شده است. اولادی افزود: ارائه نتایج بررسی مطالعه های انجام شده درباره محصولات عمده بر اساس شاخص های بازار و اقتصادی در کنار بررسی و ارائه ۱۰ زنجیره اصلی با توجه به در نظر گرفتن محصولات عمده در قالب این زنجیره ها از دیگر فعالیت های انجام شده در ویراش این برنامه است. مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اولویت بندی زنجیره اصلی، تدوین مبانی و الزام های جدید در تحقق برنامه ها و تدوین چشم انداز در پایان برنامه ششم، از دیگر موارد مورد بررسی به شمار می رود. وی اظهار کرد: بررسی اجمالی بازار و اقتصاد زنجیره ها با توجه به اولویت تعیین شده و ارائه گزارش های مربوط به هر زنجیره، یکی از نکات بسیار مهم در فاز دوم است. اولادی تصریح کرد: بررسی مناطق جدید توسعه مانند چابهار، لاوان و قشم و استفاده از نتایج بررسی ها در تدوین برنامه ششم مورد توجه در برنامه ریزی های شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: استفاده از نتایج برنامه های توسعه صنایع تکمیلی که از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی انجام می شود، با هدف اطمینان از تامین محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع تکمیلی در برنامه ششم توسعه، نقشی تعیین کننده دارد. اولادی تصریح کرد: این مدیریت در نظر دارد با اجرای پروژه آینده نگاری صنعت پتروشیمی، آینده های باور پذیر صنعت پتروشیمی کشور را در افق ۱۴۰۴با برنامه ریزی،ارزیابی و چگونگی راه های دستیابی به چشم انداز تدوین شده را بررسی کند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار