کد خبر 34995

پتروتحلیل- دی اتانول آمین، اورتوزایلین، دی اتیل هگزانول و SBR1502 نسبت به دو هفته قبل با افزایش قیمت روبه رو شدند، به طوری که دی اتانول آمین در صدر افزایش قیمت ها قرار دارد، این کالا ۱۹۵ تومان نسبت به دو هفته قبل گران شده است. اورتوزایلین ۴۴ ، دی اتیل هگزانول ۱۸ و SBR1712 نیز ۳۳ تومان نسبت به دو هفته قبل گران شده اند.

به گزارش «پتروتحلیل»، البته تعداد بیشتری از محصولات شیمیایی نسبت به دو هفته قبل روندی نزولی داشتند، بیشترین کاهش قیمت نسبت به دو هفته گذشته متعلق به دی اتیلن گلایکول با ۵٫۵ درصد است. این کالا از رقم یک هزار و ۷۶۷ به یک هزار و ۶۷۰ تومان رسیده است.

در همین حال آروماتیک سنگین، منواتیلن گلایکول، متانول، استایرن منومر و اسیدترفتالیک نیز روندی نزولی داشته اند و از ۲ تا ۴٫۹ درصد نسبت به دو هفته قبل ارزان شدند. متانول ۱۸ تومان افت قیمت داشت.

در همین حال کمترین افت قیمت نسبت به دو هفته قبل متعلق به ایزوبوتانول، کریستال ملامین و SBR1712 با ۰٫۳ درصد است. نرمال بوتانول و سودکاستیک و محلول آمونیاک نیز به ترتیب ۰٫۵، ۰٫۶ و ۰٫۷ درصد نسبت به دو هفته قبل افت قیمت داشتند، به طوری که سودکاستیک از رقم ۴۰۱ به ۳۹۸ تومان رسید. محلول آمونیاک نیز از ۲۲۲ به ۲۲۰ رسید.

در همین حال اوره گرانوله، اوره پریل و زایلین مخلوط و اسیداستیک نیز نسبت به دو هفته قبل روندی نزولی داشتند. به طوری که اوره گرانوله ۶ تومان و اوره پریل ۱۰ تومان نسبت به دو هفته قبل ارزان شدند.

منومر وینیل استات نیز با توجه به اینکه ماهانه قیمت گذاری می شود همچنان با قیمت ۲ هزار و ۷۸۰ تومان اعلام شده است.

قیمت دلار نیز در محاسبه نرخ محصولات شیمیایی با ۹ تومان کاهش به رقم ۳ هزار و ۴۳۹ تومان رسید.

۲۶٫۱

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار