کد خبر : 34810

پتروتحلیل- قیمت پلی اتیلن ها در تاریخ ۶ می در منطقه جی سی سی و خاورمیانه با افزایش و در هندوستان و پاکستان با کاهش روبه رو شدند.

به گزارش «پتروتحلیل»، قیمت پلی اتیلن سبک فیلم در منطقه جی سی سی در این تاریخ در محدوده ۱۲۱۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل ۱۰ دلار رشد داشته است.

همچنین قیمت این کالا در خاورمیانه در محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۲۰ دلار نسبت به هفته قبل گران شده است. در پاکستان و هندوستان نیز قیمت این کالا با ۲۰ دلارکاهش به ترتیب به رقم ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ و ۱۲۰۰ تا ۱۲۳۰ در هر تن سی اف آر رسید.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم در تاریخ ۶ می در منطقه جی سی سی در محدوده ۱۱۸۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۳۰ دلار گران شده است. قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم در خاورمیانه نیز با ۳۰ دلار افزایش به رقم ۱۱۷۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسیده است. اما در پاکستان و هندوستان قیمت این کالا با ۲۰ دلار کاهش روبه رو شد، به طوری که در پاکستان و هندوستان به رقم ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ در هر تن سی اف آر رسید.

در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سنگین بادی نیز در منطقه جی سی سی با ۲۰ دلار افزایش در محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ دلار در هر تن سی اف آر قرار گرفت. در خاورمیانه هم قیمت پلی اتیلن سنگین بادی ۱۱۹۰ تا ۱۲۱۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل ۳۰ دلار گران شده است. اما قیمت پلی اتیلن سنگین بادی در هندوستان و پاکستان با افت ۲۰ دلاری در محدوده ۱۲۱۰ تا ۱۲۳۰ و ۱۲۰۰ تا ۱۲۳۰ دلار درهر تن سی اف آر گزارش شده است.

همچنین در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی در هندوستان با افت ۲۰ دلاری مواجه شد و به رقم ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

قیمت پلی اتیلن سبک خطی در تاریخ ۶ می در منطقه جی سی سی با افت روبه رو شد، به طوری که با ۱۰ دلار کاهش به رقم ۱۱۸۰ تا ۱۲۱۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید، اما در خاورمیانه قیمت این کالا روندی افزایشی داشت، به طوری که با ۲۰ دلار افزایش به محدوده ۱۱۹۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید.

قیمت پلی اتیلن سبک خطی در پاکستان روندی کاهشی داشت، اما در هندوستان ثابت ماند، به طوری که در پاکستان با ۱۰ دلار کاهش به ۱۲۱۰ تا ۱۲۳۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید، در هندوستان نیز همچنان مانند هفته گذشته قیمت این کالا ۱۲۲۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

۶may

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار