کد خبر 34409

پتروتحلیل- دی اتانول آمین صدر نشین افزایش قیمت و دی اتیلن گلایکول نیز صدرنشین افت قیمت ها در گروه محصولات شیمیایی شد.

به گزارش «پتروتحلیل»، در همین حال اوره گرانول و پریل نیز در دو جهت مختلف قرار گرفتند، به طوری که اوره گرانول با افزایش قیمت و اوره پریل با کاهش نرخ نسبت به دو هفته گذشته روبه رو شدند. اوره گرانول از رقم ۶۶۶ تومان به ۶۷۱ تومان رسید، اما اوره پریل از ۷۰۳ به ۶۹۹ تومان افت کرد.

به این ترتیب دی اتانول آمین نسبت به دو هفته گذشته بیشترین افزایش قیمت را با ۱۰٫۵ درصد رشد داشته است. قیمت این کالا از رقم ۲ هزار و ۹۷۸ تومان به ۳ هزار و ۲۹۲ تومان رسیده است.

همچنین محلول آمونیاک و SBR ها نیز در رتبه های بعدی افزایش قیمت قرار دارند، به طوری که محلول آمونیاک ۳٫۳ درصد و SBR گرید ۱۵۰۲ به میزان ۲٫۹ درصد و گرید ۱۷۱۲ نیز ۲ درصد نسبت به دو هفته قبل رشد قیمت داشته اند.

سودکاستیک، ایزوبوتانول، اپوکسی رزین ها، اوره گرانوله ، اسید ترفتالیک و اسیداستیک نیز در رتبه های بعدی افزایش قیمت قرار دارند. منومر وینیل استات نیز همچنان با قیمت ۲ هزار و ۷۸۰ تومان اعلام شده است.

به این ترتیب سودکاستیک از قیمت ۳۹۳ تومان به ۴۰۰ تومان رسیده است. بنزن هم از رقم یک هزار و ۹۰۶ تومان در تاریخ ۱۵ فروردین به یک هزار و ۹۳۴ تومان در تاریخ ۲۹ فروردین رسیده است.

در همین حال بیشترین افت قیمت متعلق به دی اتیلن گلایکول و منواتیلن گلایکول با ۷٫۵ و ۶٫۴ درصد نسبت به دو هفته گذشته است.

همچنین استایرن منومر نیز از رقم ۳ هزار و ۵۴۹ تومان به ۳ هزار و ۴۲۴ تومان سقوط کرد. آروماتیک سنگین نیز ۳ درصد نسبت به دو هفته قبل کاهش قیمت داشته است. زایلین مخلوط ۲٫۱ درصد و متانول نیز ۱٫۳ درصد افت قیمت داشته است. به این ترتیب متانول از ۵۷۲ تومان به رقم ۵۶۵ تومان رسید.

کمترین افت قیمت ها نیز متعلق به کریستال ملامین، اوره پریل، اورتوزایلین و نرمال بوتانول بوده است. کریستال ملامین و اروه پریل ۰٫۵ درصد و اورتوزایلین ۰٫۴ درصد و نرمال بوتانول نیز ۰٫۲ درصد نسبت به دو هفته قبل کاهش قیمت داشته اند.

p15

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار