کد خبر : 34038

پتروتحلیل- قیمت پلی اتیلن در جنوب شرق آسیا و چین در تاریخ ۱ آوریل با افزایش روبه رو شد.

به گزارش «پتروتحلیل»، در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سبک فیلم در چین در محدوده ۱۱۵۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۱۰ دلار رشد داشته است.

همچنین در این روز قیمت پلی اتیلن سبک فیلم همه منظوره در جنوب شرق آسیا ۱۱۸۰ تا ۱۲۸۰ دلار در هر تن سی اف آر و با گمرکی هم ۱۱۸۰ تا ۱۲۰۰ دلار و بدون گمرک هم ۱۲۵۰ تا ۱۲۸۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که این کالا به صورت همه منظوره و با گمرکی ۱۰ دلار و بدون گمرکی ۲۰ دلار نسبت به هفته قبل گران شده است.

همچنین در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سبک خطی در چین ۱۱۳۰ تا ۱۱۷۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۲۰ دلار نسبت به هفته قبل افزایش داشته است. در جنوب شرق آسیا پلی اتیلن سبک خطی همه منظوره ۱۱۸۰ تا ۱۲۷۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۱۰ دلار گران شده است. پلی اتیلن سبک خطی با گمرکی هم در جنوب شرق آسیا ۱۱۸۰ تا ۱۲۰۰ و بدون گمرک نیز ۱۲۵۰ تا ۱۲۷۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که به ترتیب ۱۰ و ۲۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد داشته است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم نیز در چین در محدوده ۱۰۹۰ تا ۱۱۵۵ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شد که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است.

در جنوب شرق آسیا، قیمت پلی اتیلن سنگین همه منظوره ۱۱۶۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن اعلام شده که ۱۰ دلار گران شده است. پلی اتیلن سنگین فیلم با گمرکی نیز در جنوب شرق آسیا با ۱۰ دلار افزایش به ۱۱۶۰ تا ۱۱۸۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم بدون گمرکی نیز در جنوب شرق آسیا ۱۲۳۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که به ترتیب ۱۰ و ۳۰ دلار رشد کرده است.

قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی نیز در چین در محدوده ۱۰۵۰ تا ۱۰۷۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۲۰ دلار رشد کرده است، قیمت این کالا به صورت همه منظوره در جنوب شرق آسیا ۱۱۶۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن سی اف آر و با گمرکی ۱۱۶۰ تا ۱۱۸۰ دلار درهر تن سی اف آر و بدون گمرکی ۱۲۳۰ تا ۱۲۴۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که به ترتیب ۱۰ و ۳۰ دلار رشد کرده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین بادی هم در چین ۱۰۹۰ تا ۱۱۴۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۱۵ دلار رشد کرده است. قیمت این کالا به صورت همه منظوره ۱۱۶۰ تا ۱۲۵۰ و بدون گمرکی ۱۱۶۰ تا ۱۱۸۰ و با گمرکی ۱۲۳۰ تا ۱۲۵۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که ۱۰ و ۳۰ دلار رشد داشته است.

قیمت پلی اتیلن در تاریخ ۱ آوریل

pe1april

قیمت پلی اتیلن ها در تاریخ ۲۵ مارس

pe25april

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار