کد خبر 33681

پتروتحلیل- قیمت پلی اتیلن ها در تاریخ ۴ مارچ با افزایش در آسیا روبه رو شد.

به گزارش «پتروتحلیل»، در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سبک فیلم در چین در محدوده ۱۰۷۰ تا ۱۱۲۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ثابت بوده است.

همچنین در این روز قیمت پلی اتیلن سبک فیلم همه منظوره در جنوب شرق آسیا ۱۱۰۰ تا ۱۱۸۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۲۰ دلار گران شده است.

پلی اتیلن سبک فیلم در جنوب شرق آسیا با گمرکی هم ۱۱۰۰ تا ۱۱۱۰ دلار و بدون گمرک هم ۱۱۳۰ تا ۱۱۸۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که به ترتیب ۲۰ و ۱۰ دلار رشد کرده است.

همچنین در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سبک خطی در چین ۱۰۷۰ تا ۱۱۱۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۴۰ دلار رشد کرده است. در جنوب شرق آسیا پلی اتیلن سبک خطی همه منظوره ۱۰۹۰ تا ۱۱۶۰ دلار در هر تن سی اف آر و در همین منطقه با گمرکی ۱۰۹۰ تا ۱۱۱۰ و بدون گمرک نیز ۱۱۴۰ تا ۱۱۶۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که ۲۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد داشته است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم نیز در چین با افزایش روبه رو شد، به طوری که در محدوده ۱۰۵۰ تا ۱۱۱۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شد که ۲۰ دلار گران شده است.

در جنوب شرق آسیا، قیمت پلی اتیلن سنگین همه منظوره ۱۰۹۰ تا ۱۱۴۰ دلار در هر تن اعلام شده است. پلی اتیلن سنگین با گمرکی نیز در جنوب شرق آسیا ۱۰۹۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید که نسبت به هفته قبل ۳۰ دلار رشد کرده است. همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین بدون گمرک نیز در جنوب شرق آسیا با ۲۰ دلار رشد ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی نیز در چین در محدوده ۹۶۰ تا ۹۸۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۴۰ دلار افزایش یافته است، قیمت این کالا به صورت همه منظوره در جنوب شرق آسیا ۱۰۹۰ تا ۱۱۴۰ دلار در هر تن سی اف آر و با گمرکی ۱۰۹۰ تا ۱۱۰۰ دلار درهر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل ۳۰ دلار افزایش یافته است، قیمت این کالا در جنوب شرق آسیا بدون گمرکی هم ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که ۲۰ دلار گران شده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین بادی هم در چین ۹۹۰ تا ۹۸۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۲۰ دلار رشد کرده است. قیمت این کالا به صورت همه منظوره ۱۰۹۰ تا ۱۱۵۰ ، و بدون گمرکی ۱۰۹۰ تا ۱۱۰۰ و با گمرکی ۱۱۳۰ تا ۱۱۵۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که ۳۰ و ۲۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد داشته است.

pe-4march

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار