کد خبر 33547

پتروتحلیل- با راه اندازی برخی طرح های پتروشیمی منطقه ویژه بندر امام،، یوتیلیتی آنها توسط پتروشیمی فجر تامین خواهد شد.

به گزارش «پتروتحلیل»، با راه اندازی پتروشیمی سلمان فارسی، ارگ، شرکت پتروفناوری پلیمر افق، شرکت پتروکیمیای ابن سینا، شرکت مدبران شیمی، شرکت پتروشیمی سرتیپ رسولی، یوتیلیتی آنها توسط پتروشیمی فجر تامین خواهد شد.

همچنین پتروشیمی اروند و امیرکبیر نیز با افزایش تولید روبه رو خواهند شد.

تولید و پیش بینی زمان بهره برداری از این طرح ها: پتروشیمی سلمان فارسی با هدف تولید ۴۵۰ هزار تن پروپیلن از پروپان و پیش بینی بهره برداری در سال ۹۶ پتروشیمی ارگ با هدف تولید ۱۰۰ هزار تن اکریلونیتریل و پیش بینی بهره برداری در سال ۹۷ شرکت پتروفناوری پلیمر افق با هدف تولید ۸۰ هزار تن اکریلیک اسید و پیش بینی بهره برداری سال ۹۷ شرکت پترو کیمیای ابن سینا با هدف تولید انیدرید مالئیک و بوتان دی ال و پیش بینی بهره برداری سال ۹۷ شرکت مدبران شیمی با هدف تولید انیدرید مالئیک و پیش بینی بهره برداری سال ۹۷ شرکت پتروشیمی سرتیپ رسولی با هدف تولید پنتا اریتریتول و پیش بینی بهره برداری در سال ۹۵

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار