کد خبر 33474

پتروتحلیل- قیمت اتیلن در تاریخ ۲۶ فوریه در آسیا روندی افزایشی داشت.

به گزارش «پتروتحلیل»، در این تاریخ قیمت اتیلن در جنوب کره با ۳۰ دلار افزایش به رقم ۹۴۰ تا ۹۶۰ دلار در هر تن فوب رسید.

همچنین قیمت اتیلن در شمال شرق آسیا در محدوده ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۴۰ دلار رشد کرده است.

قیمت اتیلن در جنوب شرق آسیا نیز در تاریخ ۲۶ فوریه با ۴۰ دلار افزایش به مرز ۹۸۰ تا ۱۰۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. در جنوب شرق آسیا هم قیمت اتیلن به ۹۳۰ تا ۹۶۰ دلار درهر تن فوب رسید که نسبت به هفته قبل ۴۰ دلار رشد داشته است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار