کد خبر 33343

پتروتحلیل- براساس گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی، مجموع کل تولیدات صنعت پتروشیمی در آبان ماه سال ۹۴ در حدود ۳۸۲۱٫۶ هزار تن بوده است.

به گزارش «پتروتحلیل»، فروش داخلی در این ماه نیز ۱۰۳۸ هزارتن به ارزش ۱۸۴۹۳٫۸ میلیارد ریال بوده است. همچنین در ماه بهمن حجم صادرات پتروشیمی ها ۱۵۷۹٫۸ هزارتن با ارزش۷۶۰٫۹ میلیون دلار بوده است.

در همین حال گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی در ماه مهر نشان می دهد که کل تولیدات صنعت پتروشیمی ۳۳۶۱٫۴ هزارتن بوده است.

همچنین فروش داخلی در این ماه نیز ۹۸۹٫۶ هزارتن به ارزش ۱۹۹۶۹٫۶ میلیارد ریال بوده است. همچنین در ماه مهر حجم صادرات پتروشیمی ها۱۸۳۵٫۸ هزارتن با ارزش۸۸۰٫۷ میلیون دلار بوده است.

در گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی در ماه مهر، آبان و آذر می توانید ، جدول تلفیقی عملکرد تولید صنعت پتروشیمی، نمودار سهم مجتمع های پتروشیمی در تولید ماه، نمودار سهم مجتمع های پتروشیمی در تولید از ابتدای سال تاکنون، نمودار درصد تولید مجتمع های پتروشیمی نسبت به برنامه تولید ماه، نمودار درصد تولید مجتمع های پتروشیمی نسبت به برنامه از ابتدای سال تاکنون، نمودار درصد تولید مجتمع های پتروشیمی نسبت به ظرفیت ماه و نمودار درصد تولید مجتمع های پتروشیمی نسبت به ظرفیت از ابتدای سال تاکنون را مشاهده کنید.

برای دانلود گزارش های عملکرد صنعت پتروشیمی در مهر و بهمن ماه می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:

گزارش عملکرد مهر صنعت پتروشیمی

گزارش عملکرد آبان صنعت پتروشیمی

پتروتحلیل- گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی در ماه آذر

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار