کد خبر 33320

پتروتحلیل- قیمت پلی پروپیلن در تاریخ ۱۹ فوریه در منطقه جی سی سی ثابت و در هندوستان و پاکستان افزایش یافت.

به گزارش «پتروتحلیل»، قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم در منطقه جی سی سی در محدوده ۸۹۰ تا ۹۴۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ثابت بوده است.

همچنین در خاورمیانه نیز قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم در محدوده ۹۱۰ تا ۹۲۰ دلار درهر تن سی اف آر اعلام شده است، اما در پاکستان و هندوستان قیمت این کالا با ۳۰ دلار افزایش به ترتیب در محدوده ۹۱۰ تا ۹۲۰ و ۹۰۰ تا ۹۱۰ دلار در هر تن سی اف آر قرار گرفته است.

قیمت پلی پروپیلن فیبر نیز در منطقه جی سی سی در تاریخ یاد شده ۸۹۰ تا ۹۴۰ و در خاورمیانه نیز ۹۱۰ تا ۹۲۰دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل روندی ثابت داشته است.

در همین حال قیمت پلی پروپیلن گرید تزریقی نیز در منطقه جی سی سی ۸۷۰ تا ۹۲۰ دلار و در خاورمیانه ۸۹۰ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که تغییری نسبت به هفته گذشته نداشته است. همچنین در این تاریخ قیمت پلی پروپیلن گرید تزریقی در پاکستان و هندوستان نیز به ترتیب ۸۹۰ تا ۹۰۰ و ۸۸۰ تا ۸۹۰دلار در هر تن سی اف آر بوده که با ۳۰ دلار افزایش نسبت به هفته قبل روبه رو شده است.

پلی پروپیلن گرید رافیا نیز در تاریخ ۱۹ فوریه در منطقه جی سی سی ۷۸۰ تا ۹۲۰ دلار در هر تن سی اف آر بوده که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. قیمت این کالا در خاورمیانه نیز در محدوده ۸۹۰ تا ۹۰۰ ، در پاکستان ۸۹۰ تا ۹۰۰ و در هندوستان ۸۸۰ تا ۸۹۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در پاکستان و هندوستان ۳۰ دلار گران شده است.

قیمت پلی پروپیلن کوپلیمر نیز در این تاریخ در منطقه جی سی سی ۹۲۰ تا ۹۷۰ دلار در هر تن سی اف آر بوده است. همچنین قیمت این کالا در خاورمیانه، ۹۴۰ تا ۹۵۰، در پاکستان ۹۴۰ تا ۹۵۰ و در هندوستان نیز ۹۳۰ تا ۹۴۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در پاکستان ۳۰ و در هندوستان ۴۰ دلار رشد کرده است.

براساس این گزارش، قیمت فیلم پلی پروپیلن (BOPP) نیز در تاریخ ۱۹ فوریه نسبت به هفته قبل روندی ثابت داشته و در منطقه جی سی سی در محدوده ۸۹۰ تا ۹۴۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

قیمت این کالا در خاورمیانه ۹۱۰ تا ۹۲۰ ، در پاکستان ۹۱۰ تا ۹۲۰ و در هندوستان نیز ۹۰۰ تا ۹۱۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در پاکستان و هندوستان با ۳۰ دلار افزایش روبه رو شده است.

pp-19feb

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار