کد خبر 33311

تروتحلیل- قیمت پلی اتیلن در تاریخ ۱۹ فوریه در چین و در جنوب شرق آسیا با افزایش روبه رو شد.

به گزارش «پتروتحلیل»، قیمت پلی اتیلن سبک فیلم در تاریخ یاد شده در چین با رشد ۱۰ دلاری در محدوده ۱۰۸۰ تا ۱۱۲۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده است.

همچنین در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سبک فیلم همه منظوره در جنوب شرق آسیا ۲۰ دلار افزایش داشت و در محدوده ۱۰۷۰ تا ۱۱۲۰ دلار در هر تن سی اف آر قرار گرفت.

پلی اتیلن سبک فیلم در جنوب شرق آسیا با گمرکی هم ۱۰۷۰ تا ۱۰۸۰ دلار و بدون گمرک هم ۱۱۰۰ تا ۱۱۲۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است که قیمت این کالا با گمرکی ۲۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد کرده، اما قیمت این کالا بدون گمرکی روندی ثابت داشته است.

همچنین در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سبک خطی در چین با ۱۰ دلار رشد به رقم ۱۰۴۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسیده است. در جنوب شرق آسیا پلی اتیلن سبک خطی همه منظوره ۱۰۷۰ تا ۱۱۲۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۱۰ دلار رشد کرده است. پلی اتیلن سبک خطی با گمرک هم در جنوب شرق آسیا ۱۰۷۰ تا ۱۰۸۰ و بدون گمرک نیز ۱۱۱۰ تا ۱۱۲۰دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم نیز در چین هم با ۱۰ دلار افزایش در محدوده ۱۰۴۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شد. در جنوب شرق آسیا، قیمت پلی اتیلن سنگین همه منظوره ۱۰۵۰ تا ۱۱۱۰ دلار در هر تن اعلام شده است. پلی اتیلن سنگین با گمرک نیز در جنوب شرق آسیا به رقم ۱۰۵۰ تا ۱۰۶۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین بدون گمرک نیز در جنوب شرق آسیا ۱۱۰۰ تا ۱۱۱۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است.

قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی نیز در چین در محدوده ۹۲۰تا ۹۴۰ دلار در هر تن سی اف آر ثابت ماند، اما قیمت این کالا به صورت همه منظوره و با گمرکی در جنوب شرق آسیا به ترتیب ۱۰۵۰ تا ۱۱۱۰ و ۱۰۵۰ تا ۱۰۶۰ دلار در هر تن سی اف آر و بدون گمرکی ۱۱۰۰ تا ۱۱۱۰دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین بادی هم در چین با رشد ۲۰ دلاری به رقم ۹۶۰ تا ۱۰۳۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. قیمت این کالا به صورت همه منظوره و با گمرکی نیز به ترتیب ۱۰۵۰ تا ۱۱۲۰ و ۱۰۵۰ تا ۱۰۶۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده است. قیمت پلی اتیلن سنگین بادی بدون گمرکی نیز ۱۱۰۰ تا ۱۱۲۰ دلار در هر تن سی اف آر در تاریخ ۱۹ فوریه گزارش شده است.

pe-19feb

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار