کد خبر 33287

پتروتحلیل- شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستیابی به ظرفیت نصب شده سالانه ١٣٠ میلیون تن صنایع پتروشیمی و تولید ١٢٣ میلیون تنی انواع محصولات پتروشیمیایی را تا پایان برنامه ششم توسعه کشور هدف گذاری کرده است.

براساس گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با توجه به اقدام های ارزشمند دولت تدبیر و امید و گشایش های ایجاد شده در عرصه جهانی و تدوین برنامه ششم توسعه کشور از سوی این شرکت، ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی به ١٣٠ میلیون تن و تولید انواع محصولات پتروشیمیایی به ١٢٣ میلیون تن در سال انتهایی برنامه (سال ١٣٩٩) می رسد.

همچنین فروش ٩٣ میلیون تن به ارزش ۶١ میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمیایی نیز در سال پایانی برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است.

در این گزارش با اشاره به وضع تأمین مالی طرحهای صنعت پتروشیمی کشور آمده است: ٢١ پروژه به منظور استفاده از خط اعتباری چین به ارزش ١۶ میلیارد و ٧۶٠ میلیون دلار و ١٩ پروژه به صندوق توسعه ملی به ارزش پنج میلیارد و ٨٧۵ میلیون دلار معرفی شده است و همچنین ٢٠ پروژه به ارزش پنج میلیارد و ٩۶٧ میلیون دلار متقاضی استفاده از صندوق توسعه ملی و ٩ پروژه نیز دارای فاینانس از دیگر منابع به ارزش ٢ میلیارد و ٧٢٨ میلیون دلار است.

با توجه به سرمایه بر بودن طرحهای پتروشیمی و از سویی نبود کفایت مالی مالکان شرکتهای خصوصی، جذب سرمایه های خارجی از اهمیت زیادی در صنعت پتروشیمی برخوردار است؛ سابقه فاینانس سالهای گذشته نیز نشان می دهد منابع بانکی خارجی عمده ترین منابع مالی برای توسعه صنعت پتروشیمی بوده است، اما تحریمهای ایجاد شده در سالهای اخیر سبب شد با وجود میل بانکهای خارجی برای تأمین سرمایه برای پروژه های پتروشیمی، این موضوع مقدور نباشد.

یکی دیگر از معضلات در تأمین منابع مالی، تضمین بازپرداخت وامهاست؛ بانکهای داخلی و خارجی درخواست تضمین بازپرداخت تسهیلات مالی از سوی دولت را دارند که با توجه به خصوصی بودن شرکتهای پتروشیمی مجری طرحها، این امر با مشکلاتی روبروست.

بر پایه این گزارش، در صورت رفع تحریمهای ظالمانه و برطرف شدن سایر موانع و تحقق سرمایه گذاری ٣٧ میلیارد دلاری و ۴١۴ هزار میلیارد ریالی در طول سالهای برنامه ششم توسعه در صنعت پتروشیمی، ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی کشور به ١٣٠ میلیون تن و تولید انواع محصولات پتروشیمیایی کشور به ١٢٣ میلیون تن می رسد.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار