کد خبر 32638

پتروتحلیل- طبق گزارشات رسانه ها، تولید محصولات پلاستیکی چین با ۱ درصد از افزایش در سال گذشته از رقم ۸۵۸/۷۴ میلیون تن در دسامبر سال ۲۰۱۴ به ۶۰۷/۷۵ میلیون تن رسیده است. در ماه دسامبر ۲۰۱۵ تولید محصولات پلاستیکی با افزایش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۴ از ۰۴۹/۷ میلیون تن به ۴۰۱/۷ میلیون تن رسید.

به گزارش «پتروتحلیل»، در میان گروه تولیدات اصلی، تولید فیلم های پلاستیک با افزایش ۴/۳ درصدی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ از رقم ۷۱۰/۱۲ میلیون تن به ۱۳۸/۱۳ میلیون تن رسیده در حالیکه تولید فیلم در ماه دسامبر ۲۰۱۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۴ با افزایش ۱/۹ درصدی از ۲۹۲/۱ میلیون تن به ۱۸۴/۱ میلیون رشد پیدا کرده است.

تولید فیلم کشاورزی در سال گذشته با افزایش ۱/۵ درصدی از رقم ۱۹۸/۲ میلیون تن به ۳۱۰/۲ میلیون تن در سال رسیده است در حالیکه تولید پلاستیک فومی با افزایش ۸/۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۴ از ۱۹۲/۲ میلیون تن به ۴۵۰/۲ میلیون تن رسیده است.

همچنین تولید پلاستیک های خانگی در سال ۲۰۱۵ با افزایش جزئی ۷/۰ درصدی از ۸۸۷/۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ به ۹۲۷/۵ میلیون تن رسیده است. با این وجود تولید پلاستیک چرم و چرم ترکیبی در سال ۲۰۱۵ با کاهش ۲/۶ درصدی از رقم ۶۶۴/۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ به ۴۳۸/۳ میلیون تن رسیده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار