کد خبر 31567

پتروتحلیل-اظهارنظر متفاوت مدیران شرکت نفت داستان قراردادهای نفتی را تراژیک کرده است. حمید حسینی؛ عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران درباره نشست معرفی قراردادهای نفتی در گفت‌وگو با «پتروتحلیل» درباره موضوع قراردادهای جدید نفتی (IPC) اظهار کرد: حمایت نهادهای رسمی و تصمیم‌ساز همچون سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی مجلس از قراردادهای نفتی موجب دلگرمی شرکت‌های نفتی شده است. به گفته حسینی نهایی نبودن متن قراردادهای نفتی و پیچیدگی آن و داشتن ۲۰ پیوست و ابراز نظر متفاوت مدیران شرکت نفت داستان را قدری تراژیک کرده است.

وی در همین حال اظهار کرد: انتظار بیش از حد شرکت نفت که واگذاری ۷۰ درصد قرارداد به شرکت‌های داخلی است، نمی‌تواند مطلوب شرکت‌های خارجی باشد؛ به طوریکه شرکت‌های بیمه دولتی (ساچه، هرمس و کوفاس) در صورتی حاضر به پوشش اعتبارات مدت‌دار ایران خواهند شد که حداقل ۵۰ درصد پروژه به شرکت‌های هم ملیتی آن‌ها اختصاص یابد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که در همکاری داخلی و خارجی‌ها فاینانسور خارجی باشد ولی ۷۰ درصد قرارداد را به داخلی‌ها واگذار کند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در خصوص نحوه توضیح قراردادهای نفتی نتوانسته ایم آن را به زبان ساده توضیح دهیم، گفت: دلواپسان با ایجاد شبهه سعی در القای این دارند که قراردادهای جدید به منافع ملی بی‌توجه است و ضروری است برای اقناع افکار عمومی تلاش شود. عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره کنفرانس گازی تهران نیز گفت: کنفرانس گازی تهران انتظارات را برآورده کرد و دیپلماسی انرژی موفق ظاهر شد. به گفته حسینی در کنار نگاه مثبت به کنفرانس تهران، بخش عمده ای از کنفرانس صرف توجیه دلواپسان شد در صورتی که می‌توانست به توضیح قراردادهای نفتی اختصاص پیدا کند.

به گفته وی محل برگزاری کنفرانس نیز دومین نقطه ضعف کنفرانس بود، با وجود اینکه سالن اجلاس از بهترین‌ سالن‌های کشور است ولی در ارائه خدمات جانبی و پذیرایی از میهمانان ناتوان است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار