کد خبر 30656

پتروتحلیل- مقایسه قیمت گریدهای مختلف محصولات پلیمری در نیمه اول و دوم آبان را در فایل زیر مشاهده کنید.

گزارش قیمت های پایه ی محصولات پلیمری دو هفته منتهی به ۲۵٫۰۸٫۹۴

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار