کد خبر 30639

پتروتحلیل- مقایسه ارزش بازار، فروش، سودخالص و ناخالص و همچنین سود عملیاتی شرکت های پتروشیمی بورسی را در سال ۹۳ و ۹۴ می توانید در فایل زیر مشاهده کنید.

جدول صنعت پتروشیمی - آبان ۹۴

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار