کد خبر 30607

پتروتحلیل- قیمت اتیلن در تاریخ ۳۰ اکتبر در آسیا با افزایش روبه رو شد.

به گزارش «پتروتحلیل»، در این تاریخ قیمت اتیلن با رشد ۲۰ دلاری به رقم ۹۵۰ تا ۹۹۰ دلار در هر تن فوب جنوب کره رسید.

در همین حال قیمت اتیلن در شمال شرق آسیا نیز با افزایش ۲۰ دلاری روبه رو شد و به رقم ۱۰۰۰ تا ۱۰۳۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید.

قیمت اتیلن در تاریخ ۳۰ اکتبر در جنوب شرق آسیا نیز نسبت به هفته گذشته ۴۰ دلار افزایش یافت و با رقم ۱۰۲۰ تا ۱۰۳۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

همچنین قیمت اتیلن در جنوب شرق آسیا به صورت فوب نیز ۴۰ دلار در تاریخ ۳۰ اکتبر رشد داشته و به مرز ۹۵۰ تا ۹۸۰ دلار در هر تن فوب رسید.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار