کد خبر 30558

پتروتحلیل- قیمت های اورتوزایلین آسیا در این هفته باکاهش اندک روبه رو شدند.

به گزارش «پتروتحلیل»، در پی کاهش تقاضا و پایین رفتن قیمت های صنایع بالادستی (انرژی) قیمت های ارتوزایلن نیز کاهش یافت.

به این ترتیب قیمت اورتوزایلین کره جنوبیبه صورت FOB با کاهش ۵ دلاری در هفته های اخیر، به ۶۸۰ دلار در هر تن رسید. قیمت این محصول در چین به صورت CFR با کاهش ۵ دلاری در این هفته به ۷۰۰ دلار در هر تن رسید.

قیمت های این محصول در بازار آسیای جنوب شرقی به صورت CFR با کاهش ۵ دلاری نسبت به هفته گذشته به ۶۷۰ دلار در هر تن رسید. همچنین قیمت ارتوزایلن در بازار هند به صورت CFR طی هفته های گذشته ۵ دلار کاهش داشته و ۶۶۰ دلار در هر تن بود. فروشندگان همچنین ذکر کرده اند آن ها نگران این مسئله هستند که تقاضا حتی بعد از این کاهش قیمت ها، پایین باقی بماند.

همچنین قیمت ایزومر زایلین مخلوط (مادۀ خام) در کره جنوبی به صورت FOB با افزایش ۵ دلاری به ۶۸۰ دلار در هر تن رسید.

همچنین قیمت های انیدردید فتالیک(PA) (صنایع پایین دستی) در چین و آسیای جنوب شرقی به صورت CFR بدون تغییر نسبت به هفته های گذشته به ترتیب ۷۱۵ دلار و ۷۳۵ دلار در هر تن بودند.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار